Strefa czytelnika

Witaj na stronie naszej biblioteki. Znajdziesz tu bieżące informacje na temat naszych zbiorów oraz wydarzeń, które organizujemy. Jeżeli chcesz nas lepiej poznać, zapraszamy TUTAJ. Poniżej zebraliśmy najczęściej zadawane pytania. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji zapraszamy do KONTAKTU.

Jak zapisać się do biblioteki?

Aby zostać naszym Czytelnikiem, wystarczy przyjść do jednej z naszych filii bibliotecznych. Pełna ich lista wraz z adresami dostępna jest TUTAJ.

Wystarczy mieć aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem. Osoba niepełnoletnia powinna przyjść z opiekunem faktycznym. Po wypełnieniu zobowiązania Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną. I już! Zapis oczywiście jest bezpłatny.

Czytelnik ma prawo do korzystania ze wszystkich naszych filii bibliotecznych. Jest przy tym zobowiązany do przestrzegania REGULAMINu.

Jakie są zasady obowiązujące w bibliotece?

Wszystkie zasady określone są szczegółowo w REGULAMINIE.

Co się stanie, gdy nie zwrócę książki w terminie?

Aby nie blokować innym czytelnikom  dostępu do zbiorów, dokumenty należy oddawać w terminie. Za przetrzymanie 1 egzemplarza naliczana jest opłata w wysokości  0,30 zł za 1 dzień.

Zgubiłem/zgubiłam kartę czytelnika. Co teraz?

Duplikat karty może wydać każda z naszych filii. Opłata za wydanie duplikatu karty bibliotecznej wynosi 5 złotych.

Jak mogę zaproponować zakup nowości do biblioteki?

Nie ustajemy w wysiłkach, by nasze zbiory odpowiadały Państwa oczekiwaniom. Jednakże jeśli nie znajdą Państwo w naszych zasobach interesującego Was tytułu, prosimy o zgłoszenie nam tego.

W tym celu zachęcamy do korzystania z funkcjonalności „Zaproponuj zakup” w katalogu elektronicznym (opcja dostępna tylko dla użytkowników zalogowanych), która nie tylko umożliwia złożenie zapotrzebowania na poszukiwaną pozycję, ale też udostępnia aktualne informacje o realizacji Państwa propozycji.

Można również przesłać e-mail do Działu Gromadzenia Zbiorów i przedstawić swoje propozycje zakupu lub podzielić się uwagami co do naszych zbiorów: [email protected].

KONTO CZYTELNIKA I KATALOG ELEKTRONICZNY

Co to jest konto czytelnika i jak uzyskać do niego dostęp?

Podczas zapisu do biblioteki każdy z czytelników otrzymuje numer karty bibliotecznej (ID) oraz tymczasowe hasło do swojego konta.

Dostęp do konta możliwy jest ze strony internetowej biblioteki  www.mbp.szczecin.pl zakładka KATALOG.

Wybieramy opcję Loguj, wpisujemy numer karty i tymczasowe hasło.

Podczas pierwszego logowania do konta system wymusi zmianę hasła.

Nowe hasło  powinno zawierać minimum 8 znaków,  przynajmniej 1 małą i 1 dużą literę oraz cyfrę.

Jeżeli czytelnik nie pamięta swojego hasła, może skorzystać z opcji Przypomnij hasło.

Uwaga! Po 3 nieudanych próbach logowania konto jest automatycznie blokowane i zostaje wysłany e-mail z linkiem do samodzielnego odblokowania konta.

Jakie opcje oferuje konto czytelnika?

Po zalogowaniu się na konto czytelnik uzyskuje dostęp do:

 • informacji o dokumentach wypożyczonych i terminach ich zwrotu,
 • przedłużania  (prolongowania)  termin zwrotu dokumentów,
 • zamawiania i rezerwowania dokumentów,
 • historii swojego konta,
 • opcji dodania lub zmiany adresu e-mail oraz zmiany hasła,
 • zgłaszania propozycji zakupu.

Co należy zrobić, aby otrzymywać powiadomienia o stanie konta za pomocą poczty elektronicznej?

Należy podać swój adres e-mail bibliotekarzowi lub wpisać go samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto. Czytelnik będzie otrzymywał powiadomienia informujące o:

 • rezerwacji dokumentu,
 • zrealizowaniu zamówienia,
 • zbliżającym się terminie zwrotu dokumentu,
 • rozpoczęciu naliczania opłat za nieterminowy zwrot,
 • braku możliwości prolongowania ze względu na rezerwację wypożyczonego dokumentu przez innego czytelnika.

Jak sprawdzić czy biblioteka posiada poszukiwaną pozycję w swoich zbiorach?

Dostępność wszystkich dokumentów w bibliotece można sprawdzić w katalogu elektronicznym.

Do katalogu elektronicznego wchodzimy ze strony internetowej biblioteki  www.mbp.szczecin.pl zakładka KATALOG.

Czy w katalogu znajdują się wszystkie tytuły książek?

Tak, w katalogu elektronicznym znajduje się cały księgozbiór biblioteki.

Czy rezerwacja i zamówienie to ta sama czynność?

Nie. Zamówienie dotyczy dokumentów, których egzemplarze są dostępne w filii bibliotecznej. Rezerwowanie dotyczy egzemplarzy, które są w danej chwili wypożyczone przez innych czytelników lub posiadają status „w opracowaniu”. Rezerwacja, to wpisane czytelnika na listę osób oczekujących na zwrot lub wpływ dokumentu. Zamawiać lub rezerwować może tylko czytelnik zalogowany na swoje konto.

Potrzebę zamówienia bądź zarezerwowania można zgłaszać także bezpośrednio bibliotekarzom w każdej filii bibliotecznej.

Jak zamówić książkę lub inny dokument?

Zamówić można dokumenty,  które są dostępne w filii bibliotecznej.  Aby zamówić dokument,  należy:

 • zalogować się na swoje konto w katalogu elektronicznym,
 • wyszukać wybrany dokument,
 • jeżeli pozycja jest dostępna, pojawia się opcja ZAMÓW,
 • zamówienie należy wysłać,
 • po zrealizowaniu zamówienia przez bibliotekarza na podany adres mailowy zostaje wysłana informacja o możliwości odbioru dokumentu,
 • zamówiona pozycja czeka w filii bibliotecznej tydzień.

Potrzebę zamówienia  można zgłaszać także bezpośrednio bibliotekarzom.

Jak dokonać rezerwacji książki lub innego dokumentu?

Można zarezerwować dokumenty,  które są wypożyczone lub posiadają jeszcze status „w opracowaniu” w filii bibliotecznej.  Aby zarezerwować dokument  należy:

 • zalogować się na swoje konto w katalogu elektronicznym,
 • wyszukać wybrany dokument,
 • jeżeli dokument jest wypożyczony przez innego czytelnika lub „w opracowaniu” pojawia się opcja Zarezerwuj: konkretny egzemplarz, tytuł w konkretnej filii/filiach lub tytuł w całej sieci
 • w oknie rezerwacji można:
  – ustawić termin ważności rezerwacji wybierając odpowiednią datę z kalendarza
  – dowiedzieć się, ile osób oczekuje już na ten dokument (kolejka).
 • po zwrocie/wpływie dokumentu do filii bibliotecznej, na podany wcześniej adres mailowy zostanie wysłana automatyczna wiadomość z informacją, że zarezerwowany dokument jest już dostępny w wybranej filii bibliotecznej,
 • pozycja czeka w filii bibliotecznej tydzień.

Potrzebę zarezerwowania można zgłaszać także bezpośrednio bibliotekarzom.

Czy można przez Internet przedłużyć termin zwrotu dokumentów?

Tak, można prolongować (przedłużyć) termin zwrotu wypożyczonego dokumentu 2 razy, najpóźniej dzień przed terminem zwrotu. Prolongujemy każdorazowo o 1 miesiąc. Prolongata nie będzie możliwa jeżeli czytelnik ma zablokowane konto z powodu przekroczenia terminu zwrotu, zalega z opłatami lub na dokument czekają inni czytelnicy (jest zarezerwowany) – informuje o tym odpowiedni komunikat. Aby dokonać prolongaty wypożyczonych pozycji należy:

 • zalogować się na swoje konto w katalogu bibliotecznym,
 • przejść do konta i wybrać z bocznego menu, po lewej stronie opcję Prolongaty,
 • kliknąć polecenie Prolonguj przy wybranych pozycjach lub przedłużyć termin zwrotu wszystkim dokumentom jednocześnie (oczywiście, jeśli nie zostały przekroczone terminy zwrotu wypożyczonych tytułów albo wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika).

Potrzebę prolongaty można zgłaszać także bezpośrednio bibliotekarzom.

Co powinien zrobić czytelnik w przypadku gdy nie pamięta hasła do swojego konta?

Powinien wykorzystać opcję „Przypomnij hasło” – dzięki której może przeprowadzić proces odzyskiwania hasła.

Czy hasło do logowania można samodzielnie zmieniać?

Tak. Przy pierwszym logowaniu należy wpisać hasło tymczasowe, które czytelnik otrzymuje w filii bibliotecznej, następnie system wymusi zmianę hasła. Hasło można także zmienić w każdym momencie , należy się zalogować, wejść do zakładki KONTO  i wybrać opcję ZMIANA HASŁA.

Uwaga! Nowe hasło zawsze powinno zawierać minimum 8 znaków,  przynajmniej 1 małą i 1 dużą literę oraz cyfrę.

Co to jest sygnatura i oznaczenie lokalizacji filii?

Sygnatura to oznaczenie działu (miejsce dokumentu na półce w filii bibliotecznej), np.:
159.9 – Psychologia
34 – Prawo

W celu zlokalizowania położenia danej pozycji w bibliotece należy zwracać uwagę na oznaczenia znajdujące się na początku sygnatury. Wskazują one na filie biblioteczne, w których znajdują się poszczególne dokumenty i  jednocześnie stanowią link do informacji  o godzinach otwarcia i danych teleadresowych filii:
F1 – Filia nr 1

DARY

Czy biblioteka przyjmuje dary od czytelników?

Otrzymywane od szczodrych darczyńców tytuły zawsze stanowiły cenne uzupełnienie zbiorów MBP, dlatego też przyjmujemy je z prawdziwą wdzięcznością.

Jednocześnie prosimy o zrozumienie dla naszych wyborów w tym zakresie. Perspektywa wielokrotnego użytkowania bibliotecznego narzuca konieczność rygorystycznej selekcji technicznej każdego woluminu, zaś ograniczenia lokalowe, jak również użytkowy charakter zbiorów biblioteki publicznej zmuszają do rezygnacji z wielu pozycji – bez kwestionowania ich wartości samej w sobie.

Dlatego też czujemy się w obowiązku poinformować, że przyjęcie darów nie nakłada na nas obowiązku włączenia ich do zbiorów MBP. Zgodnie z art. 888 i 890 § 1 zd. 2 k.c. przekazanie daru powoduje przejście prawa własności i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań po stronie MBP. Zatem o tym, która pozycja zasili nasze zbiory, zawsze decyduje suwerenna ocena MBP, uwzględniająca jej stan techniczny, zapotrzebowanie na nią w skali całej sieci oraz w poszczególnych filiach, stan zaopatrzenia poszczególnych placówek, a także ich możliwości lokalowe.

Pozostawiamy także sobie możliwość oddania bądź sprzedania zbędnych darów i przeznaczenia pozyskanych w ten sposób środków na zakup innych, potrzebnych pozycji do zbiorów.

Tych czytelników, którzy nie zgadzają się na powyższe zastrzeżenia i chcieliby przekazać dary jedynie pod warunkiem, że zostaną one włączone do zbiorów MBP, prosimy o przesłanie listy ofiarowanych pozycji na adres [email protected] lub też dostarczenie ich bezpośrednio do Działu Gromadzenia Zbiorów (po uzgodnieniu tego przez telefon lub e-mail), skąd nieprzyjęte dary będą mogli odebrać w ustalonym terminie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie serdecznie dziękuje za wszystkie przekazane dary.

Scroll Up
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.
Skip to content