Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stronyinternetowej www.mbp.szczecin.pl oraz katalogu elektronicznego biblioteki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-05-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2023-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Część materiałów graficznych nie posiada opisu w formie tekstu alternatywnego.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie.
Aktualizacja Deklaracji dostępności w dniu  2023-03–31.

Udogodnienia: możliwość zmiany wielkości czcionki, zmiany kontrastu, obsługa serwisu możliwa jest przy pomocy klawiatury i myszki. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba kontaktowa: Anna Rutkowska
E-mail: [email protected]
Telefon: 666 871 342  (kontakt również przez SMS)
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie (ul. Hoene-Wrońskiego 1)

Dyrekcja mieści się w dwupiętrowym budynku wolnostojącym na terenie ogrodzonym, by do niego wejść, należy przejść przez dwuetapowy system kontroli:
1) domofon po lewej stronie przy furtce
2) po wejściu po schodach do klatki schodowej domofon po lewej stronie przy drzwiach.

 • Budynek posiada wąską klatkę schodową łączącą piętra oraz kręte schody
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak parkingu
 • Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 1 (ul. Bolesława Śmiałego 4, wejście od ul. 5 Lipca)

 • Biblioteka mieści się na parterze kamienicy mieszkalnej
 • Wejście na ogólnodostępną klatkę schodową wymaga użycia domofonu (po prawej stronie drzwi)
 • Z szerokiej klatki schodowej wejście do biblioteki po kilku schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym miejsce dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 2 (ul. Sikorskiego 10)

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście bezpośrednio z ulicy po kilku schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 3 (ul. Światowida 97)

 • Biblioteka mieści się na parterze kamienicy mieszkalnej, wejście do budynku po dwóch schodach
 • Wejście na klatkę schodową wymaga użycia domofonu (po lewej stronie drzwi)
  Z szerokiej ogólnodostępnej klatki schodowej wejście do biblioteki po kilku schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 4 (ul. Barnima 25)

 • Biblioteka mieści się w parterowym budynku wolnostojącym na terenie ogrodzonym
 • Wejście na teren posesji z dwóch stron – przez dwie furtki
 • Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, podjazd przy wejściu do biblioteki, toaleta
 • Miejsca parkingowe ogólnodostępne, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • Przenośna pętla indukcyjna na stanowisku do obsługi

Filia nr 5 (ul. Mieszka I 105)

 • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze w pawilonie handlowym
  Wejście na piętro tylko po schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 6 (ul. Dziennikarska 39)

 • Biblioteka mieści się w dwupiętrowym budynku wolnostojącym na terenie ogrodzonym
 • Wejście na teren posesji przez furtkę
 • Wejście do budynku po schodach, na kolejne piętra prowadzą schody
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 7 (pl. Matki Teresy z Kalkuty 8)

 • Biblioteka mieści się w w trzypiętrowym budynku wolnostojącym.
 • Wejście do budynku bezpośrednio z ulicy
 • Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, podjazd przy wejściu do biblioteki, winda, toaleta

 • Parking ogólnodostępny, w tym miejsca dla osób z niepełnosprawnościami

 • Możliwy wstęp z psem asystującym

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 • Przenośna pętla indukcyjna na stanowisku do obsługi

Filia nr 8 (ul. Konopnickiej 9)

 • Biblioteka mieści się na wysokim parterze dwupiętrowego budynku wolnostojącego na terenie ogrodzonym
 • Wejście do biblioteki bezpośrednio z ogrodu po ośmiu schodach
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • Przenośna pętla indukcyjna na stanowisku do obsługi

Filia nr 10 (ul. Bałtycka 6)

 • Biblioteka mieści się na wysokim parterze w piętrowym budynku wolnostojącym na terenie ogrodzonym
 • Wejście na teren posesji przez furtkę
 • Wejście do biblioteki z ogrodu, po siedmiu schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 11 (ul. Pogodna 49)

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku wolnostojącego na terenie ogrodzonym
 • Wejście na teren posesji z dwóch stron przez furtki, wejście od ul. Jaworowej pozbawione jest barier architektonicznych
 • Przed drzwiami do biblioteki dwa schodki
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 12 (ul. Marcina 1)

 • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze w pawilonie handlowym
 • Wejście na piętro tylko po schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Parking ogólnodostępny, w tym miejsce dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 13 (ul. Księżnej Zofii 2)

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście bezpośrednio z ulicy
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 14 (ul. Krzemienna 17)

 • Biblioteka mieści się w parterowym budynku wolnostojącym
 • Wejście bezpośrednio z ulicy, po czterech schodach
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 18 (ul. Batalionów Chłopskich 26a)

 • Biblioteka mieści się w parterowym budynku wolnostojącym
 • Wejście bezpośrednio z ulicy
 • Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, podjazd przy wejściu do biblioteki
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
  Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 19 (ul. Włościańska 1)

 • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze w pawilonie handlowym
 • Wejście na piętro tylko po schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 20 (ul. Śląska 21)

 • Biblioteka mieści się na parterze kamienicy mieszkalnej
 • Wejście do biblioteki bezpośrednio z ulicy, po dwóch schodach
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 22 (ul. Narutowicza 4)

 • Biblioteka mieści się na parterze kamienicy mieszkalnej
 • Wejście na ogólnodostępną klatkę schodową wymaga użycia domofonu (po lewej stronie drzwi), wejście po dwóch schodach
 • Z szerokiej ogólnodostępnej klatki schodowej wejście do biblioteki po lewej stronie
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 25 (ul. Ku Słońcu 76)

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście bezpośrednio z ulicy przez furtkę
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 28 (pl. Lotników 7)

 • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze pawilonu handlowego
 • Wejście na ogólnodostępną klatkę schodową z ulicy po kilkunastu schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • Przenośna pętla indukcyjna na stanowisku do obsługi

Filia nr 29 (ul. Kresowa 1)

 • Biblioteka mieści się w parterowym budynku wolnostojącym na terenie ogrodzonym
 • Wejście na teren posesji przez furtkę
 • Wejście do biblioteki z ogrodu, jeden schodek przed drzwiami wejściowymi
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 30 (ul. 9 Maja 17)

 • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze w pawilonie handlowym
 • Wejście na piętro tylko po schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 36 (ul. Bartnicza 10a)

 • Biblioteka mieści się w parterowym budynku wolnostojącym
 • Wejście bezpośrednio z ulicy
  Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, podjazd przy wejściu do biblioteki, toaleta
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 38 (ul. 2 Kwietnia 1)

 • Biblioteka mieści się w parterowym budynku wolnostojącym
 • Wejście bezpośrednio z ulicy po sześciu schodach
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • Przenośna pętla indukcyjna na stanowisku do obsługi

Filia nr 43 (ul. Klonowica 46a)
 • Biblioteka mieści się w na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście bezpośrednio z ulicy
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Parking ogólnodostępny, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 46 (ul. Nad Odrą 26)

 • Biblioteka mieści się na parterze kamienicy mieszkalnej
 • Wejście bezpośrednio z ulicy, przed wejściem próg
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 48 (ul. Rydla 93)

 • Biblioteka mieści się na parterze piętrowego pawilonu handlowego
 • Wejście bezpośrednio z ulicy, przed wejściem jeden schodek
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • Przenośna pętla indukcyjna na stanowisku do obsługi

Filia nr 50 (ul. Maciejewicza 27)

 • Biblioteka mieści się na parterze wielopiętrowego budynku mieszkalnego
 • Wejście po schodach na ogólnodostępną klatkę schodową po użyciu domofonu (po prawej stronie)
 • Wejście do biblioteki po schodach, na wprost drzwi wejściowych
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Parking ogólnodostępny, w tym miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 53 (ul. Seledynowa 50)

 • Biblioteka mieści się w budynku szkoły podstawowej, na poziomie -1
 • Dostęp przez główne wejście do szkoły, a dalej przez hol, po schodach w dół
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 54, ProMedia (al. Wojska Polskiego 2)

 • Biblioteka znajduje się na parterze w kamienicy
 • Wejście samodzielne bezpośrednio z ulicy
 • Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, podjazd przy wejściu do biblioteki, toaleta
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym miejsce dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • Pętla indukcyjna w sali spotkań
 • Przenośna pętla indukcyjna na stanowisku do obsługi

Filia nr 55, Biblioteka na Wrzosowym Wzgórzu (ul. Józefa Romana 20/U1)

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście samodzielne bezpośrednio z ulicy
  Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, podjazd przy wejściu do biblioteki, toaleta
 • Parking ogólnodostępny, z miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 3 dla dzieci (ul. Nałkowskiej 15)

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście samodzielne bezpośrednio z ulicy
  Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, podjazd przy wejściu do biblioteki
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym miejsce dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 9 dla dzieci (ul. Księżnej Anastazji 27/2)

 • Biblioteka mieści się na parterze czteropiętrowego budynku mieszkalnego
 • Wejście na ogólnodostępną klatkę schodową po użyciu domofonu (po prawej stronie)
 • Wejście do biblioteki po schodach, po prawej stronie
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Scroll Up
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.
Skip to content