Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stronyinternetowej www.mbp.szczecin.pl oraz katalogu elektronicznego biblioteki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-05-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-05-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Film na stronie internetowej w zakładce O NAS nie posiada napisów dla osób głuchych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba kontaktowa: Anna Rutkowska
E-mail: [email protected]
Telefon: 666 871 342

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
(tu podać link do strony RPO)

Dostępność architektoniczna

Dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie (ul. Hoene-Wrońskiego 1)
Dyrekcja mieści się w dwupiętrowym budynku wolnostojącym na terenie ogrodzonym, by do niego wejść, należy przejść przez dwuetapowy system kontroli: 1) domofon po lewej stronie przy furtce 2) po wejściu po schodach do klatki schodowej domofon po lewej stronie przy drzwiach.

 • Budynek posiada wąską klatkę schodową łączącą piętra oraz kręte schody
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak parkingu
 • Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 1 (ul. Bolesława Śmiałego 4, wejście od ul. 5 Lipca)

 • Biblioteka mieści się na parterze kamienicy mieszkalnej
 • Wejście na ogólnodostępną klatkę schodową wymaga użycia domofonu (po prawej stronie drzwi)
 • Z szerokiej klatki schodowej wejście do biblioteki po kilku schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym miejsce dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 2 (ul. Sikorskiego 10)

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście bezpośrednio z ulicy po kilku schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 3 (ul. Światowida 97)

 • Biblioteka mieści się na parterze kamienicy mieszkalnej, wejście do budynku po dwóch schodach
 • Wejście na klatkę schodową wymaga użycia domofonu (po lewej stronie drzwi)
  Z szerokiej ogólnodostępnej klatki schodowej wejście do biblioteki po kilku schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 4 (ul. Barnima 25)

 • Biblioteka mieści się w parterowym budynku wolnostojącym na terenie ogrodzonym
 • Wejście na teren posesji z dwóch stron – przez dwie furtki
 • Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, podjazd przy wejściu do biblioteki, toaleta
 • Miejsca parkingowe ogólnodostępne, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 5 (ul. Mieszka I 105)

 • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze w pawilonie handlowym
  Wejście na piętro tylko po schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 6 (ul. Dziennikarska 39)

 • Biblioteka mieści się w dwupiętrowym budynku wolnostojącym na terenie ogrodzonym
 • Wejście na teren posesji przez furtkę
 • Wejście do budynku po schodach, na kolejne piętra prowadzą schody
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 8 (ul. Konopnickiej 9)

 • Biblioteka mieści się na wysokim parterze dwupiętrowego budynku wolnostojącego na terenie ogrodzonym
 • Wejście do biblioteki bezpośrednio z ogrodu po ośmiu schodach
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 10 (ul. Bałtycka 6)

 • Biblioteka mieści się na wysokim parterze w piętrowym budynku wolnostojącym na terenie ogrodzonym
 • Wejście na teren posesji przez furtkę
 • Wejście do biblioteki z ogrodu, po siedmiu schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 11 (ul. Pogodna 49)

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku wolnostojącego na terenie ogrodzonym
 • Wejście na teren posesji z dwóch stron przez furtki, wejście od ul. Jaworowej pozbawione jest barier architektonicznych
 • Przed drzwiami do biblioteki dwa schodki
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 12 (ul. Marcina 1)

 • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze w pawilonie handlowym
 • Wejście na piętro tylko po schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Parking ogólnodostępny, w tym miejsce dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 13 (ul. Księżnej Zofii 2)

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście bezpośrednio z ulicy
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 14 (ul. Krzemienna 17)

 • Biblioteka mieści się w parterowym budynku wolnostojącym
 • Wejście bezpośrednio z ulicy, po czterech schodach
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 17 (ul. Łukasiewicza 8)

 • Biblioteka mieści się w piętrowym budynku wolnostojącym na terenie ogrodzonym
 • Wejście na teren posesji przez furtkę
 • Wejście do biblioteki z ogrodu, po schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 18 (ul. Batalionów Chłopskich 26a)

 • Biblioteka mieści się w parterowym budynku wolnostojącym
 • Wejście bezpośrednio z ulicy
 • Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, podjazd przy wejściu do biblioteki
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
  Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 19 (ul. Włościańska 1)

 • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze w pawilonie handlowym
 • Wejście na piętro tylko po schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 20 (ul. Śląska 21)

 • Biblioteka mieści się na parterze kamienicy mieszkalnej
 • Wejście do biblioteki bezpośrednio z ulicy, po dwóch schodach
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 22 (ul. Narutowicza 4)

 • Biblioteka mieści się na parterze kamienicy mieszkalnej
 • Wejście na ogólnodostępną klatkę schodową wymaga użycia domofonu (po lewej stronie drzwi), wejście po dwóch schodach
 • Z szerokiej ogólnodostępnej klatki schodowej wejście do biblioteki po lewej stronie
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 24 (ul. Bohaterów Warszawy 55)

 • Biblioteka mieści się na terenie akademików, na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego
 • Wejście przez portiernię, po schodach na teren zielony, następnie przez ogólnodostępną klatkę schodową po schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Parking ogólnodostępny, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 25 (ul. Ku Słońcu 76)

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście bezpośrednio z ulicy przez furtkę
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 28 (pl. Lotników 7)

 • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze pawilonu handlowego
 • Wejście na ogólnodostępną klatkę schodową z ulicy po kilkunastu schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 29 (ul. Kresowa 1)

 • Biblioteka mieści się w parterowym budynku wolnostojącym na terenie ogrodzonym
 • Wejście na teren posesji przez furtkę
 • Wejście do biblioteki z ogrodu, jeden schodek przed drzwiami wejściowymi
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 30 (ul. 9 Maja 17)

 • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze w pawilonie handlowym
 • Wejście na piętro tylko po schodach
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 36 (ul. Bartnicza 10a)

 • Biblioteka mieści się w parterowym budynku wolnostojącym
 • Wejście bezpośrednio z ulicy
  Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, podjazd przy wejściu do biblioteki, toaleta
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 38 (ul. 2 Kwietnia 1)

 • Biblioteka mieści się w parterowym budynku wolnostojącym
 • Wejście bezpośrednio z ulicy po sześciu schodach
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 41 (ul. Piaseczna 40)

 • Biblioteka mieści się w budynku szkoły podstawowej, na poziomie -1
 • Dostęp przez główne wejście do szkoły, a dalej przez hol, po schodach w dół
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 42 (ul. Potulicka 29)

 • Biblioteka mieści się w parterowym pawilonie handlowym
 • Wejście bezpośrednio z ulicy bez barier architektonicznych
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Parking ogólnodostępny, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 43 (ul. Klonowica 46a)

 • Biblioteka mieści się w na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście bezpośrednio z ulicy
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Parking ogólnodostępny, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 46 (ul. Nad Odrą 26
Biblioteka wyłączona z użytkowania

Filia nr 48 (ul. Rydla 93)

 • Biblioteka mieści się na parterze piętrowego pawilonu handlowego
 • Wejście bezpośrednio z ulicy, przed wejściem jeden schodek
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 50 (ul. Maciejewicza 27)

 • Biblioteka mieści się na parterze wielopiętrowego budynku mieszkalnego
 • Wejście po schodach na ogólnodostępną klatkę schodową po użyciu domofonu (po prawej stronie)
 • Wejście do biblioteki po schodach, na wprost drzwi wejściowych
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Parking ogólnodostępny, w tym miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 53 (ul. Seledynowa 50)

 • Biblioteka mieści się w budynku szkoły podstawowej, na poziomie -1
 • Dostęp przez główne wejście do szkoły, a dalej przez hol, po schodach w dół
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 54 ProMedia (al. Wojska Polskiego 2)

 • Biblioteka znajduje się na parterze w kamienicy
 • Wejście samodzielne bezpośrednio z ulicy
 • Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, podjazd przy wejściu do biblioteki, toaleta
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym miejsce dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • Pętla indukcyjna

Biblioteka na Wrzosowym Wzgórzu (ul. Józefa Romana 20/U1)

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście samodzielne bezpośrednio z ulicy
  Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, podjazd przy wejściu do biblioteki, toaleta
 • Parking ogólnodostępny, z miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 3 dla dzieci (ul. Nałkowskiej 15)

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku mieszkalnego
 • Wejście samodzielne bezpośrednio z ulicy
  Biblioteka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami – poszerzone otwory drzwiowe, podjazd przy wejściu do biblioteki
 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym miejsce dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 9 dla dzieci (ul. Księżnej Anastazji 27/2)

 • Biblioteka mieści się na parterze czteropiętrowego budynku mieszkalnego
 • Wejście na ogólnodostępną klatkę schodową po użyciu domofonu (po prawej stronie)
 • Wejście do biblioteki po schodach, po prawej stronie
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Brak miejsc parkingowych
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Udogodnienia

 • Możliwość zmiany wielkości czcionki
 • Możliwość zmiany kontrastu
 • Obsługa serwisu możliwa jest przy pomocy klawiatury i myszki.

Scroll Up
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.
Skip to content