Życie religijne w średniowiecznym Szczecinie [wykład]

21 czerwca (środa) o godz. 18:00 w filii nr 7 (pl. Matki Teresy z Kalkuty 8) podczas ostatniego przed przerwą letnią, wydarzenia w cyklu [Pomerania incognita. Spotkania z pomorską przeszłością] wykład na temat życia religijnego w średniowiecznym Szczecinie zaprezentuje dr hab. Rafał Simiński.

Udział w spotkaniu oczywiście jest bezpłatny.

Szczecin jako jedno z najważniejszych miast Księstwa Pomorskiego był w średniowieczu miejscem funkcjonowania wielu instytucji wpływających na życie religijne mieszczan. Najbardziej podstawową funkcję od czasów IV Soboru Laterańskiego w 1215 r. wypełniała w tym zakresie parafia. Na progu XVI w. w mieście nad Odrą znajdowały się klasztory cysterek, franciszkanów i karmelitów oraz benedyktyński przeorat przy kościele św. Jakuba, a ponadto dwie kapituły kolegiackie — Mariacka i Ottońska.

Dodatkowo na obrzeżach Szczecina swoją siedzibę mieli kartuzi, a w nieodległym Kołbaczu działali cystersi. Stwarzało to wyjątkowo korzystne warunki do podejmowania przez mieszczan szczecińskich różnorodnych działań służących uzyskaniu zbawienia i kultywowaniu pamięci modlitewnej o zmarłych przodkach. W trakcie spotkania zostaną omówione praktyki charakterystyczne dla średniowiecznej religijności mieszkańców miast strefy południowego Bałtyku w tym m.in. fundacje pobożne (kaplice, ołtarze, wikariaty, msze, pielgrzymki, dzieła sztuki sakralnej), działalność bractw oraz korporacji kupieckich i rzemieślniczych.

Rafał Simiński jest historykiem zatrudnionym w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W swojej pracy naukowej zajmował się szeroko rozumianą problematyką dziejów Księstwa Pomorskiego w średniowieczu. Jego dorobek stanowią dwie książki oraz kilkadziesiąt artykułów i opracowań publikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. W 2019 r. wydał książkę „Konflikt — pojednanie — współpraca. Studia nad polityką książąt zachodniopomorskich i biskupów kamieńskich wobec zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1320-1423”. Jest również współautorem tłumaczenia i opracowania I księgi „Historycznego opisu miasta Szczecina” Paula Friedeborna.

Partnerami wydarzenia oraz cyklu są:
Fundacja Ścieżkami Pomorza
Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
IAE PAN Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie

Data rozpoczęcia
21 czerwca, 2023
18:00
Miejsce
Udostępnij
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Zobacz też inne wydarzenia

Nowy klub młodych miłośników gier planszowych
Wydarzenie dla dzieci

Nowy klub młodych miłośników gier planszowych

26 lutego, 2024
15.00
[Spotkania z planszówkami]

[Spotkania z planszówkami]

27 lutego, 2024
17.00
[Ekipa Seniora]

[Ekipa Seniora]

27 lutego, 2024
14.00
Scroll Up
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.
Skip to content