Życie religijne w średniowiecznym Szczecinie [wykład]

21 czerwca (środa) o godz. 18:00 w filii nr 7 (pl. Matki Teresy z Kalkuty 8) podczas ostatniego przed przerwą letnią, wydarzenia w cyklu [Pomerania incognita. Spotkania z pomorską przeszłością] wykład na temat życia religijnego w średniowiecznym Szczecinie zaprezentuje dr hab. Rafał Simiński.

Udział w spotkaniu oczywiście jest bezpłatny.

Szczecin jako jedno z najważniejszych miast Księstwa Pomorskiego był w średniowieczu miejscem funkcjonowania wielu instytucji wpływających na życie religijne mieszczan. Najbardziej podstawową funkcję od czasów IV Soboru Laterańskiego w 1215 r. wypełniała w tym zakresie parafia. Na progu XVI w. w mieście nad Odrą znajdowały się klasztory cysterek, franciszkanów i karmelitów oraz benedyktyński przeorat przy kościele św. Jakuba, a ponadto dwie kapituły kolegiackie — Mariacka i Ottońska.

Dodatkowo na obrzeżach Szczecina swoją siedzibę mieli kartuzi, a w nieodległym Kołbaczu działali cystersi. Stwarzało to wyjątkowo korzystne warunki do podejmowania przez mieszczan szczecińskich różnorodnych działań służących uzyskaniu zbawienia i kultywowaniu pamięci modlitewnej o zmarłych przodkach. W trakcie spotkania zostaną omówione praktyki charakterystyczne dla średniowiecznej religijności mieszkańców miast strefy południowego Bałtyku w tym m.in. fundacje pobożne (kaplice, ołtarze, wikariaty, msze, pielgrzymki, dzieła sztuki sakralnej), działalność bractw oraz korporacji kupieckich i rzemieślniczych.

Rafał Simiński jest historykiem zatrudnionym w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W swojej pracy naukowej zajmował się szeroko rozumianą problematyką dziejów Księstwa Pomorskiego w średniowieczu. Jego dorobek stanowią dwie książki oraz kilkadziesiąt artykułów i opracowań publikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. W 2019 r. wydał książkę „Konflikt — pojednanie — współpraca. Studia nad polityką książąt zachodniopomorskich i biskupów kamieńskich wobec zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1320-1423”. Jest również współautorem tłumaczenia i opracowania I księgi „Historycznego opisu miasta Szczecina” Paula Friedeborna.

Partnerami wydarzenia oraz cyklu są:
Fundacja Ścieżkami Pomorza
Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
IAE PAN Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie

Data rozpoczęcia
21 czerwca, 2023
18:00
Miejsce
Udostępnij
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Zobacz też inne wydarzenia

Dzieci i dzieciństwo na Pomorzu w średniowieczu [Pomerania incognita]

Dzieci i dzieciństwo na Pomorzu w średniowieczu [Pomerania incognita]

27 września, 2023
18.00
Popołudnie z wiewiórką [Literacki Kącik Malucha]
Wydarzenie dla dzieci

Popołudnie z wiewiórką [Literacki Kącik Malucha]

28 września, 2023
17.00
Spotkanie z Magdaleną Heydel [Zagubieni w przekładzie]

Spotkanie z Magdaleną Heydel [Zagubieni w przekładzie]

28 września, 2023
18.00
Scroll Up
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.
Skip to content