Grafika przedstawia 2 szaro-niebieskie stery obok siebie, na białym tle. Poniżej informacje na temat wydarzenia na tle szaro-niebieskim.

Zawód marynarza w zwierciadle socjologicznym. Spotkanie z dr. hab. Arkadiuszem Kołodziejem

9 marca (środa) o godz. 18:00 zapraszamy na spotkanie z dr. hab. Arkadiuszem Kołodziejem, dotyczące zawodu marynarza i jego znaczenia we współczesnym społeczeństwie. Dr hab. Maciej Kowalewski przybliży zagadnienie w ujęciu socjologicznym, rozmawiając z autorem o jego monografii pt. „Marynarze floty transportowej w świetle studiów nad strukturą społeczną”.
Partnerem wydarzenia jest Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Na wydarzenie wstęp wolny.
[Zgodnie z aktualnymi wytycznymi znosimy limit miejsc. Prosimy pamiętać o dezynfekcji i obowiązku noszenia maseczek.]

Jakie są blaski i cienie współczesnej pracy na morzu? Jak żyje się i pracuje marynarzom z naszego regionu? Jaki zmienił się prestiż zawodu marynarza? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w publikacji zatytułowanej „Marynarze floty transportowej w świetle studiów nad strukturą społeczną”. Autor monografii, dr hab. Arkadiusz Kołodziej, prof. US, przeprowadził dwa badania socjologiczne (obejmujące 440 marynarzy oraz 387 mieszkańców województwa zachodniopomorskiego) wśród marynarzy floty transportowej. Analizy przedstawione w książce uaktualniają wiedzę o zglobalizowanej branży transportu morskiego, są także istotne dla zrozumienia struktury społecznej naszego regionu oraz interdyscyplinarnej problematyki pracy na morzu (społecznych aspektów gospodarki morskiej).

Książka stanowi kontynuację głównego nurtu badawczego Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, tradycyjnie związanego z rozwojem socjologii morskiej. W obrębie tak nakreślonej tradycji szczególną rolę odgrywają studia nad zawodami morskimi, rybakami oraz marynarzami. Cieszymy się, że możemy zaprezentować kolejną ich odsłonę.

Dr hab. Arkadiusz Kołodziej – nauczyciel akademicki od dwudziestu lat związany zawodowo z Uniwersytetem Szczecińskim. W 2021 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne. Główne zainteresowania naukowe to socjologia struktur społecznych, socjologia pracy i zawodu, socjologia morska i komputerowa analiza danych społecznych. Jest autorem licznych badań socjologicznych w znacznej mierze zogniskowanych na problematyce pracy na morzu.

Dr hab. Maciej Kowalewski – socjolog, dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie socjologia. Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. W swoich pracach badawczych zajmuje się mieszkalnictwem, miejską kulturą, polityką protestu, degradacją i odnową miast. Stypendysta DAAD i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Kierownik projektu badawczego finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.

Data rozpoczęcia
9 marca, 2022
18:00
Miejsce
Udostępnij
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Zobacz też inne wydarzenia

Wymagać to dużo? [Generator myśli filozoficznej dla młodzieży]

Wymagać to dużo? [Generator myśli filozoficznej dla młodzieży]

25 kwietnia, 2024
17.00
[Klubik artystyczny dla dzieci]
Wydarzenie dla dzieci

[Klubik artystyczny dla dzieci]

25 kwietnia, 2024
17.00
Dzieci dzieciom muzycznie [koncert]
Wydarzenie dla dzieci

Dzieci dzieciom muzycznie [koncert]

26 kwietnia, 2024
13.00
Scroll Up
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.
Skip to content