Wyspy jeziorne jako elementy organizacji przestrzeni władzy książąt pomorskich we wczesnym średniowieczu [Pomerania incognita]

15 listopada (śr.) o godz. 18:00 w filii nr 7 (pl. Matki Teresy z Kalkuty 8) odbędzie się wykład mgr. Bartosza Tietza z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Na południe od równin pobrzeży południowego Bałtyku, gdzie swoje najstarsze, udokumentowane siedziby posiadali książęta pomorscy, znajduje się pas pojezierzy. Charakterystycznym elementem ich krajobrazu są wzgórza, lasy, a nade wszystko bardzo liczne jeziora. Stanowią one zlewiska górnych biegów rzek przymorza takich jak Parsęta, Rega czy Piana, które – wraz z dolną Odrą – stanowiły niejako szkielet terytorium księstwa pomorskiego pod koniec XII wieku.

W obrębie wspomnianych jezior licznie występują wyspy, które nie tylko urozmaicają krajobraz, ale i odsłaniają archeologom liczne ślady ich użytkowania, w tym często niezwykle mocno reprezentowane przez artefakty związane z tzw. kulturą elitarną, a także licznych konstrukcji w rodzaju mostów i pomostów. Szczyt rozwoju różnego rodzaju osiedli wyspowy przypadł na X/XI – XII wiek.

Jaki związek miały one w procesie kształtowania się księstwa pomorskiego i jaką rolę odgrywały one w obrębie tego terytorium? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć podczas mojego wystąpienia.

mgr Bartosz Tietz,

archeolog-mediewista, absolwent archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Anthropos IPAN, gdzie w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN przygotowuje rozprawę pt. Wyspa jeziorna u Słowian północno-zachodnich. Chronologia – kontekst – formy użytkowania, pod kierunkiem profesora Andrzeja Janowskiego (IAE PAN Szczecin). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się głównie na problematyce archeologii wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej.

Partnerami wydarzenia oraz cyklu są:
Fundacja Ścieżkami Pomorza
Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
IAE PAN Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie

Data rozpoczęcia
15 listopada, 2023
18:00
Miejsce
Udostępnij
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Zobacz też inne wydarzenia

Żywa Biblioteka 2024

Żywa Biblioteka 2024

20 kwietnia, 2024
11.00
[Spotkania z planszówkami] dla dzieci i młodzieży
Wydarzenie dla dzieci

[Spotkania z planszówkami] dla dzieci i młodzieży

22 kwietnia, 2024
15.00
Mirek z szuflady. Spotkanie z Mirosławem Wacewiczem

Mirek z szuflady. Spotkanie z Mirosławem Wacewiczem

22 kwietnia, 2024
18.00
Scroll Up
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.
Skip to content