Poza granicami słowa. Spotkanie z Beatą Zuzanną Borawską i Magdaleną Sambor Reichardt / Jenseits der Grenzen des Wortes. Treffen mit Beata Zuzanna Borawska und Magdalena Sambor Reichardt

12 kwietnia (pt.) o godz. 18:00 zapraszamy do ProMediów (al. Wojska Polskiego 2) na otwarte spotkanie odbywające się w ramach polsko-niemieckiego projektu „Poza granicami słowa”.

Podczas spotkania rozmawiać będziemy na temat złożonej tożsamości kobiet Pogranicza, przymierzymy się do wyartykułowania granicy pomiędzy kobietami ze wsi i miasta oraz wsłuchamy się w osobiste herstorie. Dzięki temu mamy nadzieję, w nowy sposób spojrzymy na otaczającą nas rzeczywistość.
W spotkaniu wezmą udział między innymi uczestniczki warsztatów z przygranicznej wioski Gorkow (Löcknitz) i jej okolic, oraz oraz Panie z Koła Gospodyń Miejskich działającego w filii bibliotecznej nr 2 w Szczecinie.
Spotkanie poprowadzą: Beata Zuzanna Borawska i Magdalena Sambor Reichardt
Wsparcie językowe: Falko Reichardt

Wydarzenie wieńczy trzyetapowy projekt polsko-niemiecki pt. „Poza granicami słowa”— dwujęzyczne warsztaty literacko-rozwojowe dla kobiet Pogranicza//Jenseits der Grenzen des Wortes — und Entwicklungsworkshop für Frauen aus dem Grenzgebiet.

Beata Zuzanna Borawska – animatorka kultury, dziennikarka, producentka, aktywistka społeczna, autorka książki pt. „Sama siebie nie pamiętam”, pomysłodawczyni warsztatów
„Siła kobiecej opowieści”.

Magdalena Sambor Reichardt – politolożka, artywistka, tłumaczka, mediatorka, moderatorka dialogu społecznego na pograniczu polsko-niemieckim, trenerka z zakresu edukacji międzykulturowej i procesów grupowych, Doktorantka Uniwersytetu Szczecińskiego
z zakresu Animacji Kultury.

Falko Reichardt – historyk, manager instytucji kultury, tłumacz, moderator, autor metod z zakresu kształcenia obywatelskiego, historycznego i zrównoważonego rozwoju,
trener programu Betzavta.

Wstęp wolny

Organizator: Grenzland e.V.
Partner: Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
Partner finansowy: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej


Am 12. April (Freitag) um 18 Uhr laden wir Sie zu einem öffentlichen Treffen im Rahmen des deutsch-polnischen Projektes „Jenseits der Grenzen des Wortes” in die Filiale ProMedia (al. Wojska Polskiego 2) ein.

Während des Treffens werden wir über die komplexe Identität von Frauen des Grenzlandes diskutieren, versuchen, die Grenze zwischen Land- und Stadtfrauen zu bestimmen und persönliche Geschichten zu hören. Wir möchten dadurch einen neuen Blick auf die Realität um uns herum werfen.
An dem Treffen nehmen u. a. Workshop-Teilnehmerinnen aus dem grenznahen Dorf Gorkow (Löcknitz) und seiner Umgebung sowie Frauen aus dem städtischen Frauenkreis teil, der in der Bibliotheksfiliale Nr. 2 in Stettin tätig ist.
Das Treffen wird von Beata Zuzanna Borawska und Magdalena Sambor Reichardt geleitet.
Sprachliche Unterstützung: Falko Reichardt

Die Veranstaltung ist der Höhepunkt eines dreistufigen deutsch-polnischen Projekts mit dem Titel „Poza granicami słowa”— dwujęzyczne warsztaty literacko-rozwojowe dla kobiet Pogranicza// „Jenseits der Grenzen des Wortes”- ein zweisprachiger Literatur- und Entwicklungsworkshop für Frauen aus dem Grenzgebiet

Beata Zuzanna Borawska – Kulturanimatorin, Journalistin, Produzentin, soziale Aktivistin, Autorin des Buches „Sama siebie nie pamiętam” (Ich erinnere mich nicht an mich selbst), Initiatorin des Workshops „Die Macht der Frauengeschichte”.

Magdalena Sambor Reichardt – Politikwissenschaftlerin, Kunstaktivistin, Übersetzerin, Mediatorin, Moderatorin des sozialen Dialogs im deutsch-polnischen Grenzgebiet, Trainerin im Bereich interkulturelle Bildung und Gruppenprozesse, Doktorandin am Fachbereich Kulturelle Animation an der Universität Stettin.

Falko Reichardt – Historiker, Manager von Kultureinrichtungen, Übersetzer, Moderator, Autor von Methoden im Bereich der politischen Bildung, Geschichte und nachhaltigen Entwicklung, Trainer des Programms Betzavta.

Eintritt frei.

Organisiert von: Grenzland e.V.
Partner: Öffentliche Stadtbibliothek Szczecin
gefördert durch: Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit

Data rozpoczęcia
12 kwietnia, 2024
18:00
Miejsce
Udostępnij
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Zobacz też inne wydarzenia

Wymagać to dużo? [Generator myśli filozoficznej dla młodzieży]

Wymagać to dużo? [Generator myśli filozoficznej dla młodzieży]

25 kwietnia, 2024
17.00
[Klubik artystyczny dla dzieci]
Wydarzenie dla dzieci

[Klubik artystyczny dla dzieci]

25 kwietnia, 2024
17.00
Dzieci dzieciom muzycznie [koncert]
Wydarzenie dla dzieci

Dzieci dzieciom muzycznie [koncert]

26 kwietnia, 2024
13.00
Scroll Up
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.
Skip to content