Okres wpływów rzymskich na Pomorzu Zachodnim [Pomerania incognita]

[Pomerania incognita. Spotkania z pomorską przeszłością] wracają już 25 stycznia (czw.) o godz. 18:00, niezmiennie w filii nr 7 (pl. Matki Teresy z Kalkuty 8).

Tym razem wysłuchamy wykładu dr. Bartłomieja Rogalskiego
z Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Wstęp na spotkanie jest wolny.

W I w.n.e. dominująca pozycję w Europie obejmuje Imperium Romanum. Ma ono decydujący wpływ na społeczności Europy barbarzyńskiej, których kultura zaczyna zmieniać się
pod wpływem wzorców rzymskich. Nie inaczej było na Pomorzu Zachodnim. W I w.n.e. powstają nowe kultury archeologiczne ewidentnie inspirowane światem rzymskim.

Pomorze Zachodnie zachowuje jednak swoją bogatą specyfikę, czego dowodzą zabytki archeologiczne. Wskazują one nie tylko na intensywne kontakty mieszkańców Pomorza Zachodniego ze światem antycznym, ale także na oddziaływanie lokalnych społeczności regionu między sobą. Źródła pisane pozwalają ponadto choćby w części identyfikować je
z konkretnymi ludami starożytnym.

fot. Karolina Gołębiewska

Dr Bartłomiej Rogalski, absolwent Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu, archeolog zatrudniony w Muzeum Narodowym w Szczecinie, specjalizuje się w archeologii okresu przedrzymskiego, okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów (III w.p.n.e. – IV w.n.e.). Laureat Nagrody im. Ryszarda Wołągiewicza przyznawanej przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich w 2013r.

Autor książki „Przemiany kulturowe na Pomorzu Zachodnim i Przednim w młodszym okresie przedrzymskim (III w.p.n.e.-I w.n.e.)” (2010). Poza pracą studyjna prowadził badania wykopaliskowe na osadach i cmentarzyskach (np. Suchań, Czelin, Dobropole Pyrzyckie)
w ramach własnych projektów badawczych oraz współpracy z innym instytucjami naukowymi m.in. Uniwersytetem Warszawskim i Römisch-Germanische Kommission we Frankfurcie nad Menem. Opiekun wolontariatu w Dziale Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Data rozpoczęcia
25 stycznia, 2024
18:00
Miejsce
Udostępnij
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Zobacz też inne wydarzenia

Nowy klub młodych miłośników gier planszowych
Wydarzenie dla dzieci

Nowy klub młodych miłośników gier planszowych

26 lutego, 2024
15.00
[Spotkania z planszówkami]

[Spotkania z planszówkami]

27 lutego, 2024
17.00
[Ekipa Seniora]

[Ekipa Seniora]

27 lutego, 2024
14.00
Scroll Up
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.
Skip to content