Dyskusyjne Kluby Książki

Zapraszamy na spotkania stacjonarne DKK. Szczegółowe informacje o tytułach i datach spotkań znajdują się na stronach poszczególnych klubów.

W dziewięciu naszych filiach działają Dyskusyjne Kluby Książki. Dyskusyjny Klub Książki to po prostu grupa osób, które spotykają się, aby porozmawiać o książkach. Adresowany jest dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie. Uczestnicy nie muszą prowadzić poważnych dyskusji ani znać się na literaturze. Kluby nie prowadzą ambitnych debat – są świetną okazją do spotkania się z innymi pasjonatami książek i porozmawiania o wspólnych lekturach.

Dyskusyjne Kluby Książki są ogólnopolską inicjatywą prowadzoną przez Instytut Książki.

Grupy miłośników książek co miesiąc spotykają się i dzielą wrażeniami, spierają, krytykują albo zachwalają ostatnio czytane książki. Książka do dyskusji wybierana jest wspólnie i z odpowiednim wyprzedzeniem. Potrzebną ilość egzemplarzy dla klubowiczów zapewnia biblioteka. Działania grupy koordynuje bibliotekarz. Do Klubów można w każdej chwili dołączyć – w tej sprawie prosimy o kontakt z koordynatorem. Można również zaproponować założenie Klubu w swojej filii.

Większość naszych Klubów skierowanych jest do Czytelników dorosłych, a w filii nr 7 (Grabowo) działa Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki.

Szczegółowe informacje o poszczególnych Klubach znajdują się pod poniższymi linkami

 • DKK 4 w filii przy ul. Barnima 25 (Niebuszewo-Bolinko)
 • DKK 6 w filii przy ul. Dziennikarskiej 39 (Szczecin-Dąbie);
 • DKK 7 w filii nr 7 (Grabowo)
 • Młodzieżowy DKK w filii nr 7 (Grabowo)
 • DKK 12 w filii przy ul. Marcina 1 (Niebuszewo-Bolinko)
 • DKK 14 w filii przy ul. Krzemiennej 17 (Podjuchy)
 • DKK 36 w filii przy ul. Bartniczej 10a (Arkońskie-Niemierzyn)
 • DKK 38 w filii przy ul. 26 Kwietnia 1 (Świerczewo)
 • DKK 48 w filii przy ul. Rydla 93 (Słoneczne)
 • DKK 54 w ProMediach przy al. Wojska Polskiego 2 (Śródmieście)

Regulamin Dyskusyjnych Klubów Książki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie

 1. Dyskusyjne Kluby Książki to ogólnopolski projekt Instytutu Książki.
 2. Dyskusyjne Kluby Książki (w skrócie DKK) działają przy wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
 3. Podstawowym zadaniem Klubu jest promowanie literatury i kultury wśród lokalnej społeczności.
 4. Członkiem Klubu może zostać każdy, kto podpisze deklarację (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 5. Do każdego Klubu należy złożyć odrębną deklarację.
 6. Deklarację należy złożyć w momencie podania danych moderatorowi, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od przystąpienia do Klubu.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu w ustalonym terminie dostarczonych przez Klub lektur.
 8. Książki są udostępniane uczestnikom Klubu nieodpłatnie.
 9. Spotkania Klubu odbywają się średnio raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem ustalonym przez koordynatora z członkami Klubu.
 10. W sytuacjach szczególnych harmonogram może ulec zmianie.
 11. O ustalonych terminach oraz ich zmianach moderator informuje za pośrednictwem strony internetowej i /lub maila z odpowiednim wyprzedzeniem.
 12. Działalność Klubu koordynuje bibliotekarz, który jest również moderatorem dyskusji.
 13. Członkowie Klubu mogą pisać relacje ze spotkań i recenzje książek, które będą zamieszczane na stronie mbp.szczecin.pl. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do ostatecznej korekty i redakcji tekstu.
 14. Przystąpienie do Klubu i akceptacja jego regulaminu wiąże się z przyjęciem następujących zasad dyskusji:
  • szanujemy opinie innych,
  • nie oceniamy gustów czytelniczych klubowiczów,
  • nie wszystkie lektury nam się spodobają, ale mimo to spróbujmy je przeczytać,
  • przychodzimy na spotkanie nawet wtedy, kiedy nie udało się nam dokończyć lektury,
  • każdy członek klubu jest mile widziany, bez względu na to, w jakim tempie czyta,
  • jesteśmy otwarci na nowych autorów i nowe książki,
  • jesteśmy wszyscy równoprawnymi uczestnikami dyskusji,
  • wszyscy mamy prawo się wypowiedzieć, ale nie naruszając tym prawa do wypowiedzi pozostałych klubowiczów,
  • wysłuchujemy innych bez przerywania i wchodzenia w słowo,
  • każdy z nas może zaproponować książkę na kolejne spotkanie, ale grupa wspólnie zatwierdza wybór lektury
  • przede wszystkim mamy się dobrze bawić!
 15. Rezygnacja z członkostwa następuje natychmiastowo na wniosek uczestnika (pisemny lub ustny) pod warunkiem rozliczenia się z wypożyczonych książek.
 16. Wszelkie kwestie sporne oraz nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są na zasadzie głosowania; w momencie równej liczby głosów decydujący jest głos koordynatora.

Regulamin DKK

Deklaracja przystąpienia do klubu

Nadchodzące wydarzenia

Śledztwo Ptasznika. Spotkanie z Markiem Stelarem [Literacki Szczecin]

Śledztwo Ptasznika. Spotkanie z Markiem Stelarem [Literacki Szczecin]

6 marca, 2024
18.00
Wiosna tuż za rogiem [Książkoluby]
Wydarzenie dla dzieci

Wiosna tuż za rogiem [Książkoluby]

7 marca, 2024
16.00
Annyeong! Trzynastkowy Klub Kulturowy

Annyeong! Trzynastkowy Klub Kulturowy

7 marca, 2024
16.00
Scroll Up
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.
Skip to content