Dyskusyjne Kluby Książki

Zapraszamy na spotkania stacjonarne DKK. Szczegółowe informacje o tytułach i datach spotkań znajdują się na stronach poszczególnych klubów.

W dziesięciu naszych filiach działają Dyskusyjne Kluby Książki. Dyskusyjny Klub Książki to po prostu grupa osób, które spotykają się, aby porozmawiać o książkach. Adresowany jest dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie. Uczestnicy nie muszą prowadzić poważnych dyskusji ani znać się na literaturze. Kluby nie prowadzą ambitnych debat – są świetną okazją do spotkania się z innymi pasjonatami książek i porozmawiania o wspólnych lekturach.

Dyskusyjne Kluby Książki są ogólnopolską inicjatywą prowadzoną przez Instytut Książki.

Grupy miłośników książek co miesiąc spotykają się i dzielą wrażeniami, spierają, krytykują albo zachwalają ostatnio czytane książki. Książka do dyskusji wybierana jest wspólnie i z odpowiednim wyprzedzeniem. Potrzebną ilość egzemplarzy dla klubowiczów zapewnia biblioteka. Działania grupy koordynuje bibliotekarz. Do Klubów można w każdej chwili dołączyć – w tej sprawie prosimy o kontakt z koordynatorem. Można również zaproponować założenie Klubu w swojej filii.

Większość naszych Klubów skierowanych jest do Czytelników dorosłych, a w filii nr 7 (Grabowo) prężnie działa Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki.

Szczegółowe informacje o poszczególnych Klubach znajdują się pod poniższymi linkami

 • DKK 4 w filii przy ul. Barnima 25 (Niebuszewo-Bolinko)
 • DKK 6 w filii przy ul. Dziennikarskiej 39 (Szczecin-Dąbie);
 • DKK 7 w filii nr 7 (Grabowo)
 • Młodzieżowy DKK w filii nr 7 (Grabowo)
 • DKK 12 w filii przy ul. Marcina 1 (Niebuszewo-Bolinko)
 • DKK 13 w filii przy ul. Księżnej Zofii 2 (Niebuszewo)
 • DKK 14 w filii przy ul. Krzemiennej 17 (Podjuchy)
 • DKK 36 w filii przy ul. Bartniczej 10a (Arkońskie-Niemierzyn)
 • DKK 38 w filii przy ul. 26 Kwietnia 1 (Świerczewo)
 • DKK 48 w filii przy ul. Rydla 93 (Słoneczne)
 • DKK 54 w ProMediach przy al. Wojska Polskiego 2 (Śródmieście)

Regulamin Dyskusyjnych Klubów Książki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie

 1. Dyskusyjne Kluby Książki to ogólnopolski projekt Instytutu Książki.
 2. Dyskusyjne Kluby Książki (w skrócie DKK) działają przy wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
 3. Podstawowym zadaniem Klubu jest promowanie literatury i kultury wśród lokalnej społeczności.
 4. Członkiem Klubu może zostać każdy, kto podpisze deklarację (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 5. Do każdego Klubu należy złożyć odrębną deklarację.
 6. Deklarację należy złożyć w momencie podania danych moderatorowi, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od przystąpienia do Klubu.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu w ustalonym terminie dostarczonych przez Klub lektur.
 8. Książki są udostępniane uczestnikom Klubu nieodpłatnie.
 9. Spotkania Klubu odbywają się średnio raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem ustalonym przez koordynatora z członkami Klubu.
 10. W sytuacjach szczególnych harmonogram może ulec zmianie.
 11. O ustalonych terminach oraz ich zmianach moderator informuje za pośrednictwem strony internetowej i /lub maila z odpowiednim wyprzedzeniem.
 12. Działalność Klubu koordynuje bibliotekarz, który jest również moderatorem dyskusji.
 13. Członkowie Klubu mogą pisać relacje ze spotkań i recenzje książek, które będą zamieszczane na stronie mbp.szczecin.pl. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do ostatecznej korekty i redakcji tekstu.
 14. Przystąpienie do Klubu i akceptacja jego regulaminu wiąże się z przyjęciem następujących zasad dyskusji:
  • szanujemy opinie innych,
  • nie oceniamy gustów czytelniczych klubowiczów,
  • nie wszystkie lektury nam się spodobają, ale mimo to spróbujmy je przeczytać,
  • przychodzimy na spotkanie nawet wtedy, kiedy nie udało się nam dokończyć lektury,
  • każdy członek klubu jest mile widziany, bez względu na to, w jakim tempie czyta,
  • jesteśmy otwarci na nowych autorów i nowe książki,
  • jesteśmy wszyscy równoprawnymi uczestnikami dyskusji,
  • wszyscy mamy prawo się wypowiedzieć, ale nie naruszając tym prawa do wypowiedzi pozostałych klubowiczów,
  • wysłuchujemy innych bez przerywania i wchodzenia w słowo,
  • każdy z nas może zaproponować książkę na kolejne spotkanie, ale grupa wspólnie zatwierdza wybór lektury
  • przede wszystkim mamy się dobrze bawić!
 15. Rezygnacja z członkostwa następuje natychmiastowo na wniosek uczestnika (pisemny lub ustny) pod warunkiem rozliczenia się z wypożyczonych książek.
 16. Wszelkie kwestie sporne oraz nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są na zasadzie głosowania; w momencie równej liczby głosów decydujący jest głos koordynatora.

Regulamin DKK

Deklaracja przystąpienia do klubu

Nadchodzące wydarzenia

Wernisaż wystawy prac Karola Pabicha

Wernisaż wystawy prac Karola Pabicha

10 października, 2022
18.00
Lektury na jesienne wieczory – kiermasz taniej książki w filii nr 28

Lektury na jesienne wieczory - kiermasz taniej książki w filii nr 28

10 października, 2022
9.00
Zachodniopomorski BiblioLAB 2022

Zachodniopomorski BiblioLAB 2022

12 października, 2022
9.00
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
Scroll Up
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.
Skip to content