Polityka bezpieczeństwa

Informacja Administratora Danych

W trybie Rozporządzenia RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informujemy że:

Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie, ul. J.Hoene-Wrońskiego 1, 71-302 Szczecin, [email protected]l, tel.: +48 91 487 21 64

Inspektor Ochrony Danych: [email protected] 

Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia RODO

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie ze stosownymi przepisami. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej plikach.

Każdy ma prawo do:
1. dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
3. przenoszenia danych osobowych, o ile spełnione są wymogi przewidziane przepisami,
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacje Administratora Danych przekazywane poszczególnym grupom odbiorców:

RODO dla Czytelników
RODO dla Fanów mediów społecznościowych
RODO dla Kandydatów do pracy
RODO dla Klientów e-Sklepu
RODO dla Kontrahentów i Wykonawców biblioteki
RODO dla Nadawców korespondencji
RODO dla Odbiorców newslettera
RODO dla Pracowników biblioteki
RODO dla Uczestników wydarzeń kulturalnych
RODO dla Wolontariuszy
RODO w sprawie Monitoringu
RODO w sprawie ZFŚS

Scroll Up
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.
Skip to content