Academica

Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna Academica jest innowacyjnym narzędziem pozwalającym na udostępnienie w filiach bibliotecznych publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego.

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. Stale rozbudowywane zasoby obejmują między innymi najnowsze wydania podręczników akademickich oraz aktualne numery fachowych czasopism specjalistycznych, jak również teksty źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory specjalne, które są przedmiotem badań naukowców. Użytkownik ma dostęp do 3 197 505 dokumentów (wg danych na 09.04.2020), a ich liczba wzrasta sukcesywnie.

Academica dostępna jest w następujących filiach bibliotecznych:
filia biblioteczna nr 4 (ul. Barnima 25)

Aby założyć konto w Academice należy udać się do jednej z tych filii i zgłosić się do bibliotekarza dyżurnego. Zarówno przystąpienie do systemu, jak i dalsze korzystanie jest bezpłatne.

Czytelnik, który nie zalega z zobowiązaniami wobec Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, może zarejestrować się i otrzymać indywidualne dane dostępowe (login oraz hasło). Ze zbiorów systemu Academica skorzystać można jedynie w bibliotece, na specjalnie udostępnionym i oznakowanym stanowisku. Z domowego komputera użytkownik może dokonywać rezerwacji wybranych publikacji w systemie (rezerwacja to zgłoszenie chęci otrzymania dostępu do konkretnych publikacji w wybranej godzinie, we wskazanym dniu, na terminalu wybranej filii bibliotecznej). Aby dokonać rezerwacji, należy wybrać z listy bibliotek odpowiednią placówkę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, po czym zalogować się w portalu academica.edu.pl

Ze względu na ograniczenia prawno-autorskie system Academica umożliwia dostęp do publikacji chronionych wyłącznie jednemu użytkownikowi na terenie Polski w tym samym czasie.

Przeglądanie katalogu publikacji dostępnych w systemie Academica, wyświetlanie opisów bibliograficznych dokumentów, sprawdzanie dostępności materiałów oraz czytanie tekstów publikacji, które nie podlegają już ochronie prawnej (ochrona praw autorskich), nie wymaga rejestracji i dostępne jest na dowolnym komputerze podłączonym do Internetu.
System umożliwia wyszukiwanie pełnotekstowe, oferuje system rezerwacji oraz bieżącą informację o bibliotekach, które przystąpiły do systemu. Jeżeli w katalogu nie ma jeszcze potrzebnej publikacji w formie cyfrowej, czytelnik może dodać własną sugestię zdigitalizowania i udostępniania jej w ramach projektu Academica.

Z funkcjonalnościami cyfrowej wypożyczalni można zapoznać się na stronie academica.edu.pl, szczegółowo zostały opisane w podręczniku czytelnika. Uzupełnieniem podręczników są filmy instruktażowe dostępne pod tym adresem.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica oraz wzorem oświadczenia dostępnym w załączniku dostępnym pod tym linkiem.

Scroll Up
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.
Skip to content