Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Kontakt

Kontakt

Masz jakieś pytanie? Dzwoń, pisz, wysyłaj!

      Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
      ul. J. Hoene-Wrońskiego 1, 71-302 Szczecin
      e-mail biblioteka@mbp.szczecin.pl
      tel. 91 487 21 64, fax 91 486 19 09
 
RODO
 
 

 

Dział                                                

Imię i nazwisko

Numer  telefonu  

Adres e-mail              

DYREKTOR

Krzysztof Marcinowski

    91 48 721 64

biblioteka@mbp.szczecin.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH

Wiktor Czuba

    91 48 721 64

biblioteka@mbp.szczecin.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DS.  MERYTORYCZNYCH

Agata Stankiewicz

    91 48 721 64

biblioteka@mbp.szczecin.pl

KANCELARIA

Ewa Krukowska
Kierownik
 

    91 48 721 64

biblioteka@mbp.szczecin.pl
ekrukowska@mbp.szczecin.pl

DZIAŁ KADR I PŁAC

Aldona Jastrzębska
Kierownik
 

    91 48 989 92

kadry@mbp.szczecin.pl
ajastrzebska@mbp.szczecin.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Dorota Sikora
Główna księgowa

    91 48 989 93

dziolkowska@mbp.szczecin.pl

DZIAŁ TECHNICZNY

Magdalena Piotrowska
Kierownik

Izabela Prus
-Piosicka

Iwona Wojtaś

 
   91 48 983 52

   


   
   91 48 983 53

techniczny@mbp.szczecin.pl
mapiotrowska@mbp.szczecin.pl


ipiosicka@mbp.szczecin.pliwojtas@mbp.szczecin.pl

DZIAŁ INFORMATYZACJI

Tomasz Bednarek
Kierownik

    91 48 983 55

informatycy@mbp.szczecin.pl
tbednarek@mbp.szczecin.pl

DZIAŁ TECHNICZNEGO OPRACOWANIA ZBIORÓW

Beata Bednarek
Kierownik

    91 48 98 356

windykacja@mbp.szczecin.pl
bbednarek@mbp.szczecin.pl

DZIAŁ OPRACOWANIA ZBIORÓW

Anna Góra
Kierownik

    91 48 98 349

agora@mbp.szczecin.pl

DZIAŁ GROMADZENIA ZBIORÓW

Michał Polasik
Kierownik

    91 48 983 50

mpolasik@mbp.szczecin.pl

DZIAŁ ZARZĄDZANIA
SIECIĄ BIBLIOTECZNĄ

Anita Czajkowicz -Lebiedziew
Kierownik

    91 48 983 51

metodyczny@mbp.szczecin.pl
aczajkowicz@mbp.szczecin.pl

DZIAŁ PROMOCJI

Anna Rutkowska
Kierownik

    91 43 156 99

promocja@mbp.szczecin.pl
arutkowska@mbp.szczecin.pl

RADCA PRAWNY

Sławomir Żakowski

    91 48 72 661

szakowski@mbp.szczecin.pl

INSPEKTOR DS. BHP

 

    91 48 77 922

bhp@mbp.szczecin.pl

 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie