Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Filia nr 6 » Wokół Dworku

Wokół Dworku

Wokół Dworku

12 czerwca 2019 w czytelni filii bibliotecznej nr 6 odbyła się prelekcja dotycząca historii Dworku Myśliwskiego, w którym znajduje się biblioteka. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klasy VIII SP nr 71. Młodzież została zapoznana z postacią księcia Jana Fryderyka oraz inicjatorki utworzenia w dworku Biblioteki, pani Marii Wrzesień. Oprócz prezentacji osoba prowadząca zapoznała uczniów z zasadami korzystania z zasobów MBP.

 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie