Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Filia nr 20 » Pierwsza wizyta w bibliotece

Pierwsza wizyta w bibliotece

Pierwsza wizyta w bibliotece

Dnia 19 marca 2019 dzieci z Przedszkola Nr 41, grupa cztero- i pieciolatków, odwiedziły filie biblioteczną nr 20. Temat spotkania: Pierwsza wizyta w bibliotece.
Celem wizyty było poznanie zasad korzystania z biblioteki, poznanie księgozbioru, szczególnie literatury dla dzieci.
Dzieci wybierały samodzielnie książki, oglądały je przy stolikach. Po zakończeniu wybrały i wypożyczyły książeczki do przeczytania.
 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie