Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Filia nr 14 » Stare Podjuchy w malarstwie i grafice

Stare Podjuchy w malarstwie i grafice

Stare Podjuchy w malarstwie i grafice

Wernisaż wystawy odbył się 5 października 2018 r. o godzinie 18.00 w filii bibliotecznej nr 14. Otwarcie poprzedziło wystąpienie gospodyni spotkania, bibliotekarki, Anny van de Wetering, która powitała gości oraz organizatora wystawy. Po uroczystym powitaniu uczestnicy wysłuchali Jakuba Olszewskiego, który wprowadził zebranych w tematykę wystawy oraz przedstawił sylwetki autorów prac: Leonardę Ćwirko, Ryszarda Podporskiego i Marcina Przydatka.
Wystawa liczy łącznie 35 prac, które przedstawiają Podjuchy na przestrzeni lat. W dwugodzinnym spotkaniu wzięli udział: autorzy prac, czytelnicy, mieszkańcy Podjuch i zainteresowani. Po oficjalnej części wernisażu był czas na podziwianie prac, rozmowy z autorami oraz słodki poczęstunek. Na zakończenie uczestnicy mieli okazję wpisać się do księgi pamiątkowej filii nr 14.
 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie