Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Filia nr 14 » Helena Freino – w poszukiwaniu tożsamości Podjuch

Helena Freino – w poszukiwaniu tożsamości Podjuch

Helena Freino – w poszukiwaniu tożsamości Podjuch

Dnia  27 września 2018 o godz. 18.00, w filii bibliotecznej nr 14, odbyło się spotkanie z dr Heleną Freino, zatytułowane „W poszukiwaniu tożsamości współczesnych Podjuch”.

Helena Freino jest architektem, urbanistką, naukowcem, dydaktykiem; jest także zaangażowaną obserwatorką zmian przestrzennych w mieście i obrońcą przed zmianami, które są jej zdaniem błędne. Konsekwentnie zabiera głos w sprawach urbanistycznych przeobrażeń miasta. Jej głos jest silny i wciąż obecny w mediach. Ma odwagę by jasno, merytorycznie i jednoznacznie oceniać planowane działania urbanistyczne.

Helena Freino, dr inż. architekt, urbanistka. Absolwentka Politechniki Szczecińskiej. Doktorat na WA Politechniki Gdańskiej w 1994 roku. Działalność zawodowa m.in. w Biurze Studiów i Projektów Zagospodarowania Przestrzennego Województwa w Szczecinie, Powiatowej Pracowni Urbanistycznej w Gnieźnie, Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu. Autorka kilkudziesięciu opracowań planistycznych w różnych skalach i o zróżnicowanej specyfice oraz wielu opracowań studialnych, operatów, koreferatów i opinii eksperckich. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych krajowych i zagranicznych. Działaczka ISOCARP (International Society of City and Regional Planners). Prezes szczecińskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP) w latach 2009-2012.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Podjuszański Klub Dyskusyjny.
 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie