Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Filia nr 54 (ProMedia) » Szczecin wielokulturowy. Szczecińskie wtorki

Szczecin wielokulturowy. Szczecińskie wtorki

Szczecin wielokulturowy. Szczecińskie wtorki

8 maja 2018 (wtorek) o godz. 17.30 zapraszamy do ProMediów (al. Wojska Polskiego 2) na kolejne spotkanie z serii Tożsamość i Historia - szczecińskie wtorki.

Majowe spotkanie zorganizowane w przeddzień Dnia Europy poświęcone będzie wielokulturowości Szczecina.

Do udziału w dyskusji, którą poprowadzi redaktor Bogdan Twardochleb, zostali zaproszeni:
- dr hab., prof. US Janusz Mieczkowski, Kierownik Zakładu Dziejów Najnowszych i Polityki Etnicznej IPiE US,
- dr hab., prof. US Jörg Hackmann, , Zakład Europejskich Studiów Porównawczych
- Jan Syrnyk, przewodniczący Zarządu Szczecińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce.

Czym jest miejsce, w którym mieszkamy, co nas, mieszkańców Szczecina i Pomorza Zachodniego, łączy, na ile ważna jest dla nas historia miejsca (co z niej jest ważne), na ile teraźniejszość i projekty przyszłości? Pytań o lokalną i regionalną tożsamość można by stawiać więcej. Chcemy je stawiać i szukać na nie odpowiedzi podczas spotkań organizowanych cyklicznie przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie i „Kurier Szczeciński”. Partnerem majowego spotkania jest także Europe Direct

Dyskusje są poprzedzane artykułami w „Kurierze Szczecińskim”, pisanymi przez pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US.

Zapraszamy do uczestnictwa w dyskusji.
Wstęp wolny. 

 

 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie