Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Filia nr 4 » Wieczór z diaporamą - relacja

Wieczór z diaporamą - relacja

Wieczór z diaporamą - relacja

Dnia 29 maja 2018 odwiedził bibliotekę pan Cezary Dubiel – znany artysta fotografik i diaporamista. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu pokazów realizowanych w czterech filiach MBP uświetniających obchody Tygodnia Bibliotek 8-15 maja 2018. Projekt autorski Strefa Wyobraźni nosił nazwę: Wieczory z diaporamą. Przybliżał czytelnikom nieznaną szerzej formę artystyczną. Autor ze swadą i dużym zaangażowaniem wprowadzał uczestników w tajniki rzemiosła. Spośród kilkunastu diaporam publiczności szczególnie przypadły do gustu te o tematyce niepodległościowej i patriotycznej bogato ilustrowane ścieżką dźwiękową. Po każdej prezentacji miała miejsce ożywiona dyskusja, ponieważ nie można było pozostać obojętnym wobec przedstawianego materiału.

Cezary Dubiel – artysta fotografik i diaporamista, członek rzeczywisty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Marynistów Polskich, Stowarzyszenia Fotograficzna Grupa Twórcza Kontur. Posiada jako jedyny Polak sześć międzynarodowych tytułów artystycznych w obu dziedzinach twórczości fotograficznej - w fotografii i diaporamie, w tym najwyższy w Polsce tytuł fotograficzny Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej - Wybitny Artysta FIAP Poziom Złoty - Excellence FIAP Level Gold ( EFIAP/g), Audiovisual – Artiste FIAP (AV-AFIAP) oraz krajowy AFRP. Ma w dorobku ponad 300 wystaw i około 100 pokazów diaporam w Polsce i 61 krajach na całym świecie. Jest laureatem ponad 190 nagród w konkursach fotograficznych w Polsce i 40 krajach w tym Chiny, Serbia, Niemcy, USA, Włochy, Australia. Fotografuje krajobraz, architekturę, coraz częściej zajmuje się abstrakcją fotograficzną. Jest uczestnikiem i organizatorem licznych plenerów, warsztatów, a także jurorem konkursów krajowych i międzynarodowych. Nagrodzony Brązowym Medalem Gloria Artis, Nagrodą Pro Arte Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Medalem 100-lecia Zasłużony Dla Fotografii Polskiej, Złotym Medalem Za Fotograficzną Twórczość, Medalem Barwy i Broni a także dwukrotnie nominowany do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina.


Projekt dofinansowany z środków Miasta Szczecin.
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie