Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Filia nr 12 » Wiarygodność informacji

Wiarygodność informacji

Wiarygodność informacji

W dniach 12, 19 i 20 kwietnia 2018 w filii bibliotecznej nr 12 odbyły się zajęcia z edukacji medialnej „Wiarygodność informacji”, dla klas drugich SP11 (ZS16). Rozmawialiśmy o tym, czym jest informacja; co to znaczy, że informacja jest prawdziwa; o źródłach, z jakich informacje otrzymujemy i ich wiarygodności oraz sposobach ich weryfikacji.
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie