Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Filia nr 54 (ProMedia) » Spotkanie z dr. Arturem Ochałem

Spotkanie z dr. Arturem Ochałem

Spotkanie z dr. Arturem Ochałem

15 lutego 2018 (czwartek) o godz. 18.00 zapraszamy do ProMediów (al. Wojska Polskiego 2) na promocję książki dr. Artura Ochała pt. "Na litewskiej rubieży. Brygada KOP "Grodno" (1929-1939)". Spotkanie z autorem poprowadzi dr Paweł Szulc. 

We wrześniu 1924 r. w związku z trudną sytuacją w zakresie bezpieczeństwa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej utworzony został Korpus Ochrony Pogranicza. Była to specjalna formacja wojskowa powołana do ochrony granicy państwowej i bezpieczeństwa publicznego na pograniczu, podległa w czasie pokoju Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, a pod względem wojskowym i wojennym – Ministerstwu Spraw Wojskowych. Służbę w Korpusie pełnili oficerowie i podoficerowie oraz szeregowcy służby czynnej, czasowo przydzieleni z różnych jednostek armii. W latach 1924–1927 oddziały KOP stopniowo przejęły całkowitą ochronę granicy polsko-radzieckiej, polsko-łotewskiej i polsko-litewskiej oraz niewielkich fragmentów granic polsko-niemieckiej i polsko-rumuńskiej, a w 1939 r. także granicę polsko-węgierską.

Głównym celem książki jest analiza dziejów Brygady KOP „Grodno”, przedstawienie genezy jej utworzenia w lipcu 1929 r., procesu formowania, struktury i kolejnych zmian, a także obsady kierowniczej  podczas realizacji  najważniejszych zadań w ochronie granic polsko-litewskiej i fragmentu polsko-niemieckiej oraz przygotowań do ewentualnego konfliktu zbrojnego.​

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Wojsko Polskie w strukturach państwa w XX wieku”.

O autorze
mjr SG dr Artur Ochał, oficer Straży Granicznej; w chwili obecnej historyk polskich formacji granicznych w Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie; absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego; zajmuje się historią wojskowości w zakresie formacji granicznych i działań kontrwywiadu wojskowego w okresie II Rzeczypospolitej. Autor monografii "Batalion KOP "Suwałki" 1927-1939, "Słownika oficerów i chorążych KOP w Suwałkach, współredaktor opracowania "Żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej - ofiary Zbrodni Katyńskiej" oraz autor kilkunastu artykułów naukowych i popularno-naukowych.

Prowadzący
Paweł Szulc, doktor historii, pracownik Biura Badań Historycznych IPN Oddział w Szczecinie; zainteresowania badawcze obracają się wokół powojennej historii Pomorza Zachodniego, okresu stalinowskiego w Polsce, działań aparatu propagandowego w PRL, a także historii Bliskiego Wschodu i związków Polaków z tym regionem.

Partnerem spotkania jest IPN Oddział w Szczecinie.

 

 

 

 

 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie