Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Filia nr 12 » Zajęcia o wiarygodności

Zajęcia o wiarygodności

Zajęcia o wiarygodności

W listopadzie, w filii bibliotecznej nr 12, odbył się cykl zajęć z uczniami sześciu klas trzecich SP11 (ZS16), z edukacji medialnej pt. „Wiarygodność informacji”. Zajęliśmy się zagadnieniami dotyczącymi prawdziwości informacji; źródłami, z jakich informacje otrzymujemy, i ich wiarygodnością oraz sposobami ich weryfikacji.
Zajęcia odbyły się dniach: 9, 16, 17, 23, 29 i 30 listopada 2017.
 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie