Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Filia nr 28 » Do czego potrzebne są nam książki?

Do czego potrzebne są nam książki?

Do czego potrzebne są nam książki?

Dnia 31 października 2017 filię biblioteczną nr 28 (przy placu Lotników 7) odwiedzili podopieczni Zespołu Wsparcia Środowiskowego nr 2 ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie. Celem spotkania było przedstawienie oferty biblioteki, oprowadzenie po wypożyczalni i czytelni oraz omówienie warunków zapisu i korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Dużą część spotkania poświęciliśmy na rozmowę o czytaniu: czym ono jest i co nam daje, jak wpływa na nasze życie i zdrowie. Porównywaliśmy swoje zwyczaje czytelnicze oraz oglądaliśmy zgromadzone w filii komiksy i książki o naszym mieście.
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie