Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Filia nr 2 » Kilka słów o Tuwimie

Kilka słów o Tuwimie

Kilka słów o Tuwimie

W dniu 12 czerwca 2017 w filii bibliotecznej nr 2 odbyło się spotkania z dziećmi z Przedszkola nr 80. W zajęciach uczestniczyły grupy 4- i 5-latków. Zajęcia odbyły się o godzinie 9.30 i 10.30. Tematem zajęć była „Lokomotywa Pana Tuwima czyli słów kilka o Julianie Tuwimie”. W trakcie zajęć dzieci zapoznały się z zasadami funkcjonowania biblioteki, z księgozbiorem filii oraz została im przedstawiona prezentacja multimedialna o Julianie Tuwimie i jego wierszach.
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie