Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Zapytanie ofertowe

Dokument

Zapytanie ofertowe

Szczecin, 05.12.2019 r.

Dotyczy: Wyceny prac związanych z programowaniem w języku PHP w ramach systemu ecommerce – Opencart 3.0

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o wycenę stawki godzinowej dla prac programistycznych w systemie Opencart w wersji 3.0

List zmian w ramach systemu:
- Sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji wprowadzenia zmian.
- Przygotowanie repozytorium zmian do wglądu dla Zamawiającego

Planowane pracę projektowe zostaną przeprowadzone w zakresie:

1. Programowanie w języku PHP, MySql, a także od strony użytkownika w ramach HTML, CSS, JS

Inwestor nie planuje prac związanych modyfikacją layoutu strony

Wstępny zakres prac:

Zamawiający przygotowuje sklep internetowy w oparciu o program Opencart 3.0 Zamierza prowadzić w nim sprzedaż książek, które będą dostępne do sprzedaży przez określony czas, a później wycofywane ze sklepu do sprzedaży poza nim. Ustalono już sposób wykorzystania poszczególnych pól z grup Dane i Atrybuty oraz wprowadzono do tej pory niespełna 10 000 produktów.

Zamawiający oczekuje następujących efektów prac:

1. Poprawa funkcjonalności programu:
- zwiększenie opcji wyszukiwania produktów dla klientów oraz administratorów
- wydajna automatyzacja efektywnego wypełniania pól związanych z SEO
- wprowadzenie wartości domyślnych w wybranych polach

2. Stworzenie raportów sprzedaży i raportów stanu magazynowego uwzględniających pola wybrane przez Zamawiającego z możliwością eksportu plików .csv lub .xls.

3. Konfiguracja modułu sprzedaży uwzględniająca elementy:
- wtyczka firmy kurierskiej
- płatność przez serwis Przelewy24.pl.
- możliwość wygenerowania rachunku (z eksportem do .pdf)

4. Opracowanie mechanizmu półautomatycznego usuwania produktów przeterminowanych (wprowadzonych do sklepu przed ustalonym terminem i niesprzedanych / niezamówionych).

Uwaga: Zakres prac może ulec zmianie co do szczegółów w ramach określonych prac. W razie nawiązania współpracy, Zamawiający przekaże szczegółowe wytyczne do prac projektowych w postaci założeń funkcjonalno-użytkowych. Dokumentacja projektowa przekazana będzie w formie cyfrowej.

Proszę o określenie stawki godzinowej, a także przewidywanej ilości roboczo godzin  w ramach wstępnego wykazu zadań do realizacji

Osobą do kontaktu jest Tomasz Bednarek - nr tel. 666871340

Ofertę proszę przesłać więc na adres  biblioteka@mbp.szczecin.pl w czasie do dwóch tygodni od przekazania niniejszego zapytania ofertowego.
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie