Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Kulturalna » Wirtualny spacer po zabytkach Chojny

Witryna Kulturalna

Wirtualny spacer po zabytkach Chojny

26 listopada 2019 (wtorek) o godz. 18.00 w ProMediach (al. Wojska Polskiego 2) zapraszamy na wirtualny spacer po zabytkach Chojny z Michałem Gierke. Wstęp wolny.

"Pierwsza pisemna wzmianka o Chojnie pochodzi z 1244 roku i dotyczy niesprecyzowanej „ziemi chojeńskiej”. Od połowy XIII wieku miasto znajduje się w posiadaniu margrabiów brandenburskich W latach 1402-1454 Chojna wraz z dużymi obszarami Nowej Marchii (Neumark) przeszła pod panowanie Zakonu Krzyżackiego i stała się jednym z najważniejszych ośrodków miejskich i handlowych w regionie. O bogactwie miasta i jego znaczeniu świadczą m.in. przywileje nadane Chojnie oraz liczne zabytki o europejskiej randze (m.in. budowle w stylu gotyku ceglanego: Kościół Mariacki, klasztor Augustianów, ratusz miejski, potężne obwarowania i bramy miejskie). W 1945 roku miasto zostało w 80% spalone. Podczas pożaru ucierpiały zarówno budynki mieszkalne miasta, jak i najważniejsze zabytki. Ratusz został odbudowany w roku 1986 roku, zaś odbudowa Kościoła Mariackiego prowadzona przez polsko-niemiecką Fundację Odbudowy Kościoła Mariackiego trwa do dzisiaj."  Tak o mieście piszą chojnianie na stronie https://www.chojna.pl 

Michał Gierke, magister sztuki i archeologii, doktorant Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego, bibliotekarz Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, redaktor naczelny pisma historyczno-społecznego „Rocznik Chojeński”, aktywny członek Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” w Chojnie. Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych na temat średniowiecznych i nowożytnych dziejów Pomorza i Nowej Marchii (Brandenburgii), inicjator przedsięwzięć związanych z ochroną i popularyzacją dziedzictwa kulturowego. Interesuje się genezą i rozwojem miast nowego typu w późnośredniowiecznej Europie Środkowo-Wschodniej, problematyką zmian w mentalności mieszkańców północnych Niemiec w dobie poreformacyjnej oraz historią idei – zwłaszcza w odniesieniu do przedstawicieli bocznych nurtów tzw. Rzeczypospolitej Uczonych XVII-XVIII wieku.

Współorganizatorem spotkania jest Fundacja Ścieżkami Pomorza.
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie