Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Kulturalna » Kościół na dzikim zachodzie [szczecińskie wtorki]

Witryna Kulturalna

Kościół na dzikim zachodzie [szczecińskie wtorki]

Kościół na „dzikim zachodzie” to temat kolejnego spotkania z serii Tożsamość i Historia - szczecińskie wtorki, które odbedzie się 28 maja 2019 r. o godz. 17.30 w ProMediach (al. Wojska Polskiego 2). Pretekstem rozmowy będzie wydana niedawno monografia dr Marty Cichockiej z Uniwersytetu Szczecińskiego, zajmującej się powojennymi dziejami Pomorza Zachodniego, zatytułowana: „Kościół rzymskokatolicki w procesach integracyjnych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956. Interlokutorem autorki będzie prof. Jan Maria Piskorski. Wstęp wolny.

O książce

Celem pracy było ukazanie udziału Kościoła rzymskokatolickiego w procesach integracyjnych zachodzących w powojennym społeczeństwie Pomorza Zachodniego i znalezienie odpowiedzi na pytania: jaki był stosunek najwyższych hierarchów Kościoła katolickiego do problemu dezintegracji społeczeństwa Ziem Odzyskanych?Jak w praktyce realizowano ich politykę na terenie Pomorza Zachodniego? Jakie były efekty działalność Kościoła w zakresie procesów integracyjnych lo­kalnej społeczności? Ksiązka pokazuje siły aktywności Kościoła w ramach oddziaływania na procesy integracyjne, słabych i mocnych stron jego pracy oraz próba oceny skuteczności podejmowanych działań. W monografii z jednej strony zaprezentowano możliwości, ograniczenia, metody i narzędzia stosowane przez Kościół w jego posłudze duszpasterskiej w regionie. Z drugiej – starano się przeanalizować i dokonać oceny wpływu duchownych na procesy integracyjne z perspektywy badanej instytucji, społe­czeństwa i polskiej racji stanu.

Idea cyklu
Czym jest miejsce, w którym mieszkamy, co nas, mieszkańców Szczecina i Pomorza Zachodniego, łączy, na ile ważna jest dla nas historia miejsca (co z niej jest ważne), na ile teraźniejszość i projekty przyszłości? Pytań o lokalną i regionalną tożsamość można by stawiać więcej. Chcemy je stawiać i szukać na nie odpowiedzi podczas spotkań organizowanych cyklicznie przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie i „Kurier Szczeciński”.

Dyskusje są poprzedzane artykułami w „Kurierze Szczecińskim”, pisanymi przez pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US.

Zapraszamy do uczestnictwa w dyskusji. 

Wstęp wolny. 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie