Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Kulturalna » Szczecińskie wtorki

Witryna Kulturalna

Szczecińskie wtorki

Wracamy z popularną serią spotkań z cyklu „Szczecińskie wtorki”. Zapraszamy do ProMediów (al. Wojska Polskiego 2) 26 marca 2019, o godz. 17.30. Temat najbliższego spotkania: „Jak tłumaczyć i wydawać dawne źródła? Wokół ‘Opisu miasta Szczecina’ Ludwiga Wilhelma Brüggemanna, w tłumaczeniu i opracowaniu prof. Agnieszki Gut". Gośćmi będą prof. Agnieszka Gut i prof. Radosław Gaziński. Prowadzenie - red. Bogdan Twardochleb.
Zapraszamy wraz z Instytutem Historii US oraz „Kurierem Szczecińskim”. Wstęp wolny.

Agnieszka Gut szczególne zainteresowania kieruje ku heraldyce, co znalazło swój wyraz w pracy magisterskiej pt. Rozwój herbu miasta Stargardu od XIII do początku XIX wieku oraz w recenzjach prac poświęconych herbom miejskim i książęcym na Pomorzu Zachodnim. Od początku XXI wieku zajmuje się również intensywnie zachodniopomorską heraldyką samorządową. W efekcie powstało kilka artykułów poświęconych herbom okresu międzywojennego oraz współczesnym, a przede wszystkim wydana w 2005 roku książka pt. Herby powiatów i gmin w prowincji Pomorze w okresie międzywojennym, za którą w 2006 roku otrzymała wyróżnienie Jury Nagrody im. Adama Heymowskiego przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne. W tym samym roku dr Gut otrzymała wyróżnienie Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego w postaci medalu Amicus Scientiae et Veritatis.

Radosław Gaziński – jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dziejów handlu morskiego Szczecina w XVIII w. Podsumowanie ich stanowi publikacja pt. „Handel morski Szczecina w latach 1720-1805”, w której zostały omówione uwarunkowania prawne i polityczne wynikające z merkantylnej polityki władców pruskich, infrastruktura portowa, liczebność floty miejskiej i stan przemysłu okrętowego, kupiectwo, instytucje wspierające handel morski, zakres terytorialny wymiany, struktura importu i eksportu oraz wolumen wymiany. Zagadnienia związane z dziejami morskim nie są wyłącznym przedmiotem badań naukowych prof. Gazińskiego. Zajmuje się on również pomorską heraldyką miejską oraz problematyką archiwalną, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozproszonego w wyniku II wojny światowej zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie. Prof. Gaziński jest także współautorem nowego Przewodnika po zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Szczecinie, który ukazał się w 2002 r. (akta do 1945 roku).
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie