Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Kulturalna » Spotkanie z Arturem Nowaczewskim

Witryna Kulturalna

Spotkanie z Arturem Nowaczewskim

Zapraszamy na spotkanie z Arturem Nowaczewskim, poetą i krytykiem literackim, doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Spotkanie odbędzie się w ProMediach 20 marca 2019 (środa) o godz. 18.00. Prowadzenie: Krzysztof Lichtblau.

Autor tak mówi o sobie:
Jako poeta debiutowałem w prasie literackiej w 2000 roku. W latach studenckich byłem animatorem życia młodoliterackiego w Trójmieście. Od ponad dziesięciu lat stale publikuję w sopockim „Toposie”. Moje wiersze, recenzje oraz eseje zamieszczały także m.in. „Twórczość”, „Odra”, „Przegląd Polityczny”, „Arcana”, „Fronda”, „44", „Ha!art”, „Lampa”, „Bliza”, „Migotania Przejaśnienia”, „Tytuł”, „Śląsk”, „Red”, „Arterie”, „Portret”, „Undergrunt”". Jestem autorem trzech zbiorów wierszy: „Commodore 64” (2005), „Elegia dla Iana Curtisa” (2010) oraz „Kutabuk” (2015), wydanych w Bibliotece Toposu.

Od wielu lat moje ambicje literackie krzyżują się z pasją podróżniczą. W 2013 roku nakładem Wydawnictwa Lampa i Iskra Boża ukazała się bardzo dobrze przyjęta przez krytykę książka wspomnieniowa „Dwa lata w Phenianie” opowiadająca o moim pobycie w Korei Północnej w latach 1989-1991. W 2014 roku otrzymałem Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatury na przygotowanie podróżniczej książki o Bułgarii, który to kraj pokonałem pieszo. Ukazała się ona drukiem jako „Hostel Nomadów” w Wydawnictwie Iskry w 2017 roku i została doceniona przez krytyków – znalazła się w finale Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus” oraz uzyskała nominację do Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”.

Jako literaturoznawca opublikowałem trzy książki. Od dziesięciu lat zajmuje się związkami literatury z topografią Trójmiasta. Plonem tych zainteresowań jest książka „Trzy miasta, trzy pokolenia” (Wyd. Oskar, Gdańsk 2006) poświęcona obrazom Gdańska, Sopotu i Gdyni w literaturze powojennej. Jestem także autorem rozdziału o województwie pomorskim w „Literackim Atlasie Polski” (Wyd. Bezdroża, Kraków 2008), szkiców poświęconych genius loci Gdańska oraz twórczości tutejszych pisarzy publikowanych w „Przeglądzie Politycznym”, „30 Dniach”, Magazynie Polsko-Niemieckim „Dialog".

W 2003 roku otrzymałem stypendium Fundacji im. Stanisławy Fleszarowej-Muskat, obecnie zaś jestem członkiem jej zarządu. Na UG współtworzę pracownię „Literackie Trójmiasto” zajmującą się badaniami nad literacką obecnością Gdańska, Gdyni i Sopotu od początku XX wieku do współczesności. Pracownia zorganizowała dwie konferencje poświęcone literaturze i pisarzach związanych z Gdańskiem i Sopotem. W najbliższych miesiącach ukażą się będące ich plonem dwie monografie wieloautorskie. W 2010 roku wraz z Jakubem Nogą i Jackiem Stromskim założyłem zespół Kutabuk, gdzie swoje wiersze melorecytuję z akompaniamentem muzycznym. Zespół ma w dorobku wydaną dzięki Stypendium Kulturalnemu Miasta Gdańska płytę cd Kutabuk (2011), reprezentował też Gdańsk podczas pomorskich wystaw w Druskiennikach (2012).
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie