Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Kulturalna » Rozmowy przy wspólnym stole: wartości

Witryna Kulturalna

Rozmowy przy wspólnym stole: wartości

Zapraszamy na drugie spotkanie w cyklu "Rozmowy przy wspólnym stole". Wydarzenie odbędzie się 11 grudnia (wtorek) o godz. 18.00 w ProMediach (al.Wojska Polskiego 2). 

Tematem spotkania będą wartości rozumiane jako cechy, zachowania i normy szczególnie ważne dla jednostki. Propozycja tego tematu pojawiła się aż trzy razy wśród pomysłów na kolejne "Rozmowy...". 

Co jest dla nas wartością? Czy potrafimy tworzyć lokalną wspólnotę mimo różnych systemów wartości? Co jest symbolem naszych wartości? Takie pytania będą przyświecały spotkaniu.

Rozmowę moderował będzie Szymon Osowski - prawnik, teoretyk i praktyk, wybitny ekspert w dziedzinie jawności życia publicznego, Prezes Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. 

Wierzymy, że biblioteka, instytucja ciesząca się zaufaniem mieszkańców, jest dobrym miejscem do szczerej i autentycznej rozmowy o ważnych sprawach lokalnych. Miejscem, w którym mieszkańcy mogą się wzajemnie usłyszeć i lepiej zrozumieć swoje potrzeby i oczekiwania. Zwłaszcza jeśli na co dzień rzadko mają okazję do wymiany myśli i poglądów, chociaż łączy ich troska o dobro wspólne.

W ostatnich latach obserwujemy nasilające się problemy w debacie publicznej. Wyraźnie obniża się jej jakość, a emocje zastępują dialog. Podziały pomiędzy ludźmi, grupami i ich opiniami wzrastają do takich rozmiarów, że coraz częściej wydają się nie do pokonania. Osoby zainteresowane dobrem wspólnym, które chciałyby rozmawiać inaczej boją się, że próby te będą nacechowane agresją i zakończą się kłótnią. Zaczynają zatem obracać się jedynie w kręgach osób o podobnych poglądach. Zanika chęć wysłuchania i zrozumienia przedstawicieli drugiej strony i szukania tego, co wspólne. Obawa przed agresją, wyśmianiem czy hejtem, tak powszechnym na forach internetowych, zniechęca do angażowania się w sprawy publiczne. 

W związku z tym proponujemy mieszkańcom naszego miasta serię spotkań, w centrum których jest rozmowa, gdzie kluczowe jest wzajemne słuchanie, budujące rozumienie i zaufanie. 

Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Inicjatywa wspierana jest przez Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski.

 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie