Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Kulturalna » Spacer historyczny po Dąbiu i malowanie światłem [Nie(p)odległe krajobrazy]

Witryna Kulturalna

Spacer historyczny po Dąbiu i malowanie światłem [Nie(p)odległe krajobrazy]

14 listopada 2018 (środa) o godz. 17.00 zapraszamy na spacer historyczny po Dąbiu z Ryszardem Kotlą, przewodnikiem i pasjonatem historii Szczecina. Zbiórka w centrum, na skwerze przy pomniku „Ku czci poległych w walkach o Szczecin”, czyli popularnym „Żołnierzu”. Spacer zakończy się w bibliotece, gdzie uczestnikom zostanie zaprezentowana diaporama „Śladami Piłsudskiego”, a także odbędzie się pokaz diaporam powarsztatowych z tworzenia archiwów rodzinnych. Na zakończenie na budynku biblioteki nastąpi malowanie światłem symboli narodowych. Wydarzenie to – zaprezentowane przez Cezarego Dubiela i Beatę Bogusławską - będzie ostatnim spotkaniem w projekcie „Nie(p)odległe krajobrazy”.

Ryszard Kotla to polski publicysta krajoznawczy, działacz i przewodnik turystyczny, dziennikarz, historyk, nauczyciel akademicki. Znawca historii i walorów turystycznych Szczecina i Pomorza Zachodniego. Nasi Czytelnicy znają go doskonale z wcześniejszych spacerów i spotkań.
Cezary Dubiel i Beata Bogusławska - członkowie Stowarzyszenia „Fotograficzna Grupa Twórcza KONTUR”.

 „Nie(p)odległe krajobrazy” to projekt skierowany przede wszystkim do młodzieży i dorosłych. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Przeciwnie, zachęcamy do międzypokoleniowych relacji, rodzinnego uczestnictwa, bowiem wydźwięk podejmowanych przez nas działań jest ponadpokoleniowy.

Odnosząc się do diagnozy i biorąc pod uwagę kontekst historyczny ziem zachodnich mamy świadomość wagi i potrzeby realizacji proponowanych przez nas działań wokół tworzenia archiwów rodzinnych. Filia biblioteczna może stać się miejscem sprzyjającym integracji. Zakładamy, że w zajęciach poświęconych archiwom rodzinnym i genealogii wezmą udział członkowie rodzin w różnym wieku – rodzice z dziećmi, czy dziadkowie z wnukami. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tym dąbskim wydarzeniu. 

Partnerami projektu „Nie(p)odległe krajobrazy” są: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Oddziału w Szczecinie, Koło nr 3, Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora, Archiwum Państwowe,  Fundacja Ścieżkami Pomorza.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie