Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Kulturalna » Słowiańskie zaświaty [Wszechnica Triglava]

Witryna Kulturalna

Słowiańskie zaświaty [Wszechnica Triglava]

15 listopada 2018 (czwartek) o godz. 18.00 zapraszamy do ProMediów (al. Wojska Polskiego 2) na drugie z cyklu spotkań Wszechnica Triglava, realizowanego we współpracy z Wydawnictwem Triglav. Poświęcone będzie promocji książki Pawła Szczepanika, "Słowiańskie zaświaty. Wierzenia, wizje i mity". Wszechnica Triglava to także tytuł serii naukowej Wydawnictwa Triglav. Promowana książka jest drugą pozycją opublikowaną w ramach serii.

Paweł Szczepanik – doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii, etnolog. Adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie realizuje projekt „Religie i ich rzeczy. Analiza porównawcza wczesnośredniowiecznych przedmiotów związanych z religijnością odkrytych na terenie Polski” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonatina. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych i monografiach zbiorowych. Aktywny uczestnik konferencji naukowych odbywających się w kraju i za granicą. Jego zainteresowania badawcze związane są z szeroko rozumianą kulturą wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem religii, mitologii i mentalności. Oprócz tego interesuje się historią; antropologią kultury; kulturą ludową; religioznawstwem porównawczym; teorię kultury; badaniami skupionymi wokół materialności i cielesności; badaniami obrazu i wizualności; a także metodologią archeologii i nauk humanistycznych. Zajmuje się również popularyzacją archeologii i szeroko rozumianej wiedzy o przeszłości, a także rekonstrukcją historyczną związaną z wczesnośredniowiecznym Pomorzem.

Wydawnictwo Triglav powstało w 2007 roku jako kolejny projekt firmy Trzygłów – Pokazy Historyczne Igor D. Górewicz, która od ponad dekady zajmuje się popularyzacją historii. Wśród wykorzystywanego w tej działalności instrumentarium obok pokazów, prezentacji i wystaw, poczesne miejsce zajmowały też popularne i popularnonaukowe artykuły publikowane na łamach wielu czasopism. To doświadczenie wskazało braki w polskim rynku wydawniczym, który niemal zupełnie nie oferował pozycji dotyczących wczesnego średniowiecza o zawartości na tyle szczegółowej i przystępnej formie, by odpowiadać potrzebom zarówno tzw. odtwórstwa historycznego, jak i szerokiego odbiorcy. W tym ujęciu Triglav jest pierwszym polskim wydawnictwem powołanym bezpośrednio przez środowisko odtwórców historycznych. 

Zapraszamy! Wstęp wolny.

 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie