Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Projektów » Centrum Kultury Dialogu

Witryna Projektów

Centrum Kultury Dialogu

Centrum Kultury Dialogu [relacja]

Koło nr 3 SBP działające przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie we wrześniu i październiku 2018 zrealizowało projekt Centrum Kultury Dialogu. Projekt powstał w oparciu o zaobserwowane potrzeby społeczne dotyczące umiejętności prowadzenia dyskusji zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej (także wirtualnej). Wzrost zróżnicowania społeczeństwa związany z globalizacją sprawia, że częściej konfrontowane są różne postawy i poglądy. Eskalację agresji werbalnej można zaobserwować w wielu przejawach życia prywatnego i publicznego, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia, statusu społecznego i materialnego, wyznawanej wiary, czy poglądów rozmówców.

Celem projektu było dostarczenie uczestnikom narzędzi służących poprawie komunikacji interpersonalnej, kulturalnej wymianie poglądów, nabyciu umiejętności negocjacyjnych, porozumieniu bez agresji. Projekt powstał po zdiagnozowaniu potrzeby pracy nad poprawą jakości komunikacji interpersonalnej zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej oraz możliwości prowadzenia debat na ważne tematy w atmosferze życzliwości i poszanowania różnorodności. 

Projekt został zrealizowany w całości. Przeprowadzono wszystkie zamierzone działania:
12 września 2018: wykład inauguracyjny "Kultura dialogu, kultura języka" wygłoszony przez prof. Ewę Kołodziejek.
19 września 2018: warsztaty "Powiedz to dobrym słowem" prowadzone przez Dorotę Trynks.
5 października 2018: wykład "Sztuka prowadzenia negocjacji" wygłosiła Lucyna Wojczys.
23 października 2018: debata podsumowująca projekt z udziałem uczestników spotkań i ekspertów.

Wszystkie wydarzenia miały miejsce w ProMediach (Wojska Polskiego 2, Szczecin).

Projekt powstał dzięki wsparciu finansowemu z programu Społecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania wpłyną na poprawę jakości komunikacji interpersonalnej lokalnej społeczności. 

 

 

Projekt „Centrum Kultury Dialogu” organizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Oddziału w Szczecinie. Zadanie publiczne dofinansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu Społecznik.

#pomorzezachodnie #społecznik 

 

 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie