Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Rozwiązanie konkursu architektonicznego

Dokument

Rozwiązanie konkursu architektonicznego

Wyniki konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie ogłoszone zostały 25 maja 2018, o godz. 12.00 w Sali Cielętnik na Łasztowni.

Konkurs miał charakter otwarty, jednoetapowy i realizacyjny, w którym uczestnicy konkursu składali wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej filii MBP w Szczecinie-Prawobrzeże wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Dąbrowskiej/Jarosława Iwaszkiewicza w Szczecinie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacją zawierającą wstępne rozwiązania, techniczne, technologiczne i kosztowe.

Będzie to pierwsza biblioteka wybudowana od podstaw w powojennym Szczecinie. Biblioteka, która powstanie w nowym budynku będzie łączyła funkcję nowoczesnej multimedialnej wypożyczalni oraz centrum dostępu do różnorodnych form upowszechniania kultury. Prócz czytelni oraz stref książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych zaplanowano również salę, w której odbywać się będą kameralne spotkania i warsztaty oraz salę teatralno-konferencyjną, dzięki której na większą skalę będzie można organizować spotkania z ciekawymi gośćmi. Mieścić się tu będzie również pracownia komputerowa, sala audio z dostępem do cyfrowych instrumentów muzycznych oraz przestrzeń wystawiennicza. Wszystko to na dwóch tysiącach metrów kwadratowych. Pomieszczenia będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zagospodarowanie przestrzeni wokół biblioteki obejmować będzie widownię plenerową oraz parking.

Konkurs został ogłoszony 2 lutego 2018 roku i cieszył się ogromnym powodzeniem. Do udziału zakwalifikowało się 129 uczestników. Ostatecznie wpłynęło ponad 50 prac.

Zwycięzcę wyłoniła komisja konkursowa, w której zasiadali przedstawiciele SARP, Wydziału Kultury Urzędu Miasta oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.

Organizator powołał Sąd Konkursowy w składzie:
Przewodniczący Sądu: arch. Andrzej Bulanda Członek SARP O/Warszawa;
Sędzia-Członek: arch. Tomasz Sołdek Członek SARP O/Szczecin;
Sędzia Referent: arch. Ireneusz Lech Członek SARP O/Szczecin;
Sędzia-Członek: arch. Jarosław Bondar Architekt Miasta, Urząd Miasta Szczecin;
Sędzia-Członek: Krzysztof Marcinowski Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie;
Sędzia-Członek: Agata Stankiewicz Dyrektor Wydziału Kultury, Urząd Miasta Szczecin;
Sędzia-Członek: Jadwiga Kimber Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury, Urząd Miasta Szczecin.

Wyniki konkursu:
Pierwsze miejsce: APP ARCHITEKT KAROL BARCZ, KABU STUDIO KAMILA BUCZKOWSKA (Szczecin)
Drugie miejsce: ARPA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA AUTORSKA JERZEGO GURAWSKIEGO (Poznań) i SKI STUDIO BŁAŻEJ SZURKOWSKI (Koziegłowy)
Trzecie miejsce: PRACOWNIA ARCHITEKTURY WITOLD SIENKIEL (Żywiec)
Wyróżnienie: SAS studio Marek Sietnicki, Beyond Visual - Paweł Potemkowski (Szczecin)
Wyróżnienie: TOMASZ BEREZOWSKI, MARTA DYRDA, RADOSŁAW FIKUS (Katowice) (Lubliniec)

Wizualizacja zwycięskiego projektu:

 

 

Zwycięskie prace

Nadesłane prace:
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie