Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Kulturalna » Tożsamość i Historia – szczecińskie wtorki

Witryna Kulturalna

Tożsamość i Historia – szczecińskie wtorki

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w nowym roku, które odbędzie się 16 stycznia 2018, o godz. 17.30 w ProMediach (al. Wojska Polskiego 2), pod tytułem: Funkcjonowanie na pograniczu, szansa i wyzwanie. Dyskusję poprowadzi dr Paweł Migdalski z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, a opiekę merytoryczną sprawować będzie redaktor Bogdan Twardochleb. W spotkaniu udział również wezmą: dr hab. Pierre-Frédéric Weber (Katedra Filologii Romańskiej US), dr Monika Ogiewa-Sejnota (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie), Michał Oleńczuk (firma Meelogic) oraz dyrygent Paweł Osuchowski (Fundacja Akademia Muzyki Dawnej). Wszyscy uczestnicy spotkania osiągnęli w Szczecinie sukces na polu nauki, kultury czy też biznesu. Dlatego chcemy ich zapytać jakie szanse oferuje Szczecin jako miasto pogranicza. Istotne z perspektywy naszej debaty będą również  problemy jakie generuje jego lokalizacja, tradycja, kultura. 

Czym jest miejsce, w którym mieszkamy, co nas, mieszkańców Szczecina i Pomorza Zachodniego, łączy, na ile ważna jest dla nas historia miejsca (co z niej jest ważne), na ile teraźniejszość i projekty przyszłości? Pytań o lokalną i regionalną tożsamość można by stawiać więcej. Chcemy je stawiać i szukać na nie odpowiedzi podczas spotkań organizowanych cyklicznie przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie i „Kurier Szczeciński”.

Dyskusje są poprzedzane artykułami w „Kurierze Szczecińskim”, pisanymi przez pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US.

Zapraszamy do uczestnictwa w dyskusji. Wstęp wolny.
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie