Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Kulturalna » Wykład Katarzyny Zwierzewicz „Niezwykłe szczecinianki”

Witryna Kulturalna

Wykład Katarzyny Zwierzewicz „Niezwykłe szczecinianki”

Poprzez adresy i życiorysy niezykłych szczecinianek poprowadzi nas Katarzyna Zwierzewicz. Wykład odbedzie się 24 października (wtorek) o godz. 18.00 w ProMediach (al. Wojska Polskiego 2).

Wszystkim znane są ich nazwiska, kto bowiem nie słyszał o takich osobowościach, jak: Janina Szczerska (nauczycielka-polonistka, założycielka pierwszej w powojennym Szczecinie polskiej szkoły, a później jej dyrektorka), Helena Kurcyusz (pierwsza architekt-urbanista powojennego Szczecina, animatorka życia artystycznego miasta, współorganizatorką i autorką nazwy Klubu „13 Muz”), Stanisława Engelówna (aktorka Teatru Polskiego), Danuta Kobylińska-Walas (pierwsza w Polsce kobieta kapitan żeglugi wielkiej), Maria Boniecka (pisarka, publicystka, dziennikarka, redaktor naczelna społeczno-kulturalnego tygodnika „Ziemia i Morze”), nie mówiąc o szczeciniankach mniej znanych (Maria Baranowska-Dohrn, tłumaczka i poliglotka, Dita Parlo, niemiecka aktorka filmowa, czy Henryka Beyer, malarka) – z wszystkimi paniami związane są też szczególne miejsca w naszym mieście.

Partnerzy: Fundacja Ścieżkami Pomorza, Książnica Pomorska.

 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie