Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Kulturalna » Spotkania z umysłem

Witryna Kulturalna

Spotkania z umysłem

Zapraszamy na kolejne „Spotkanie z umysłem” do ProMediów (al. Wojska Polskiego 2), w piątek, 17 lutego 2017, o godz. 18.00. Gościem wieczoru będzie prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki, który wygłosi prelekcję i poprowadzi dyskusję na temat: „Geniusz - mózg wsparciem czy przeszkodą?”.

Czy każdy z nas może być geniuszem? Co o tym decyduje? Geny a może środowisko? Czemu osoby przejawiające geniusz w jednych dziedzinach bywają upośledzone w innych? Czy mózgi osób genialnych różnią się jakoś od pozostałych? Pan profesor odpowie na powyższe pytania i przybliży korelację pomiędzy funkcjonowaniem mózgu, procesami w nim zachodzącymi a zjawiskiem geniuszu.

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki jest uznanym i popularnym neurologiem, neuropatologiem, specjalistą diagnostyki laboratoryjnej. Od 1974 roku pracuje w Katedrze i Klinice Neurologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, obecnie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2005-2012 był rektorem tej uczelni. W roku 2013 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Obecnie kieruje Katedrą i Kliniką Neurologii PUM w Szczecinie. Jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie neurologii. Ponadto jest również autorem i współautorem licznych publikacji, prac oryginalnych oraz opracowań książkowych.

Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Edukacji „Lider”.
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie