Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Kulturalna » Szczecińskie wtorki - spotkanie czwarte

Witryna Kulturalna

Szczecińskie wtorki - spotkanie czwarte

21 lutego 2017 (wtorek) o godz. 18.00 w ProMediach odbędzie się kolejne spotkanie historyczne z serii Szczecińskich wtorków. Tematem spotkania będą nieznane ślady martyrologii Polaków na Pomorzu Zachodnim podczas II wojny światowej (szczecińscy robotnicy przymusowi i obozy pracy). Poprowadzi je Elżbieta Bruska. Dyskutować będą prof. dr hab. Włodzimierz Stępiński oraz dr hab. Tomasz Ślepowroński.

Idea "Szczecińskich wtorków"
Czym jest miejsce, w którym mieszkamy, co nas, mieszkańców Szczecina i Pomorza Zachodniego, łączy, na ile ważna jest dla nas historia miejsca (co z niej jest ważne), na ile teraźniejszość i projekty przyszłości? Pytań o lokalną i regionalną tożsamość można by stawiać więcej.
Chcemy je stawiać i szukać na nie odpowiedzi podczas Szczecińskich Wtorków, organizowanych z inicjatywy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, do którego dołączyli Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie i „Kurier Szczeciński”. Spotkania będą organizowane w ProMedia, filii biblioteki i salonie czytelniczym (al. Wojska Polskiego 2). To centrum miasta, bo tematy, o których chcemy rozmawiać, są – jak sądzimy – centralne. W grudniu będzie to pamięć o stanie wojennym, a potem: społeczne i kulturowe znaczenie religii (w kontekście 500-lecia reformacji), rola mitów, nauki, 70. rocznica akcji „Wisła”, pamięć o wojnie, dziedzictwie Kresów, przeszłości niemieckiej. Dyskusje będą poprzedzane artykułami w „Kurierze Szczecińskim”, pisanymi przez pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US.

Organizatorzy
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
Kurier Szczeciński
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie