Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: Witryna Biblioteki » Dary Czytelników

Witryna Biblioteki

Dary Czytelników

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie serdecznie dziękuje za wszystkie przekazane dary.
Otrzymywane od szczodrych darczyńców tytuły zawsze stanowiły cenne uzupełnienie zbiorów MBP, dlatego też przyjmujemy je z prawdziwą wdzięcznością.

UWAGA! Informujemy, że wstrzymujemy przyjmowanie darów od Czytelników do końca marca 2020 roku.

Jednocześnie prosimy o zrozumienie dla naszych wyborów w tym zakresie. Perspektywa wielokrotnego użytkowania bibliotecznego narzuca konieczność rygorystycznej selekcji technicznej każdego woluminu, zaś ograniczenia lokalowe, jak również użytkowy charakter zbiorów biblioteki publicznej zmuszają do rezygnacji z wielu pozycji – bez kwestionowania ich wartości samej w sobie.
Dlatego też czujemy się w obowiązku poinformować, że przyjęcie darów nie nakłada na nas obowiązku włączenia ich do zbiorów MBP. Zgodnie z art. 888 i 890 § 1 zd. 2 k.c. przekazanie daru powoduje przejście prawa własności i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań po stronie MBP. Zatem o tym, która pozycja zasili nasze zbiory, zawsze decyduje suwerenna ocena MBP, która uwzględnia jej stan techniczny, zapotrzebowanie na nią w skali całej sieci oraz w poszczególnych filiach, stan zaopatrzenia poszczególnych placówek, a także ich możliwości lokalowe.
Pozostawiamy także sobie możliwość oddania bądź sprzedania zbędnych darów i przeznaczenia pozyskanych w ten sposób środków na zakup innych, potrzebnych pozycji do zbiorów.
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie