Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale:

Bank stron internetowych

Projekt ZGROMADŹMY, ZAINTERESUJMY, EDUKUJMY

Celem projektu ZGROMADŹMY, ZAINTERESUJMY, EDUKUJMY  jest ułatwienie dostępu do informacji, wspieranie edukacji i przybliżenie różnych form aktywności kulturalnej. Inicjatywa ta wpisuje się w ogólną działalność kulturalno-oświatową miejskich bibliotek i jednocześnie wspiera programy i kampanie społeczne związane z bezpiecznym Internetem. Zgromadzenie i udostępnienie tych stron dzieciom i rodzicom ma rozbudzić ich zainteresowanie różnymi tematami (ZGROMADŹMY, ZAINTERESUJMY). EDUKUJMY, wykorzystując potencjał Internetu, który w ciekawej i przystępnej formie przedstawia różne informacje. Dzieci uzyskają w tym miejscu adresy ciekawych serwisów edukacyjno-rozrywkowych, wykorzystujących popularność i potencjał Internetu. Natomiast rodzicom chcielibyśmy zarekomendować miejsca, gdzie znajdą inspiracje, pedagogiczne wskazówki czy materiały edukacyjne dotyczące przykładowo literatury dziecięcej.

Dla dzieci

Dla rodziców (inspiracje literacko-wychowawcze)

Blogi o literaturze dziecięcej

Dla bibliotekarzy
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie