Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale:

Lekcje biblioteczne

Zapraszamy nauczycieli i uczniów na zajęcia edukacyjne do naszych bibliotek. Proponujemy wiele tematów, które wzbogacają i uatrakcyjniają program szkolny. Podczas ciekawie prowadzonych lekcji bibliotecznych, zawierających elementy głośnego czytania, a także zabaw artystycznych i animacyjnych, przedszkolaki oraz uczniowie klas młodszych zapoznają się z książkami i płynącą z nich wiedzą. Organizowane w filiach zajęcia dla dzieci starszych i młodzieży utrwalają w nich nawyki czytelnicze oraz wprowadzają w świat wiedzy, pozwalając rozpoznać i utrwalić własne zainteresowania. Zajęcia dostosowane są do wieku uczestników. Spotkania realizowane są w większości filii MBP.

Prosimy o ustalanie terminów i tematów zajęć bezpośrednio z kierownikami filii bibliotecznych (dane kontaktowe filii)  albo pisząc na adres e-mail metodyczny@mbp.szczecin.pl lub tel. 91 48 98 351).

 

Zakresy lekcji bibliotecznych:

•    Edukacja czytelnicza:
spotkania czytelnicze i zajęcia, których celem jest między innymi zapoznanie z księgozbiorem, katalogiem elektronicznym, zasadami zapisu i korzystania z biblioteki, przedstawienie możliwości i zasad wypożyczania zbiorów we wszystkich filiach MBP, promocja i popularyzacja czytelnictwa
- warsztaty wyszukiwania informacji w książkach, Internecie i bibliotece
- korzystanie z katalogu komputerowego
- wiedza o literaturze i jej bohaterach, zapoznanie uczestników spotkań z literaturą dla dzieci i młodzieży, autorami książek i postaciami literackimi

Przykładowe tematy realizowane w filiach MBP   propozycje

 

•    Edukacja regionalna:
przybliżenie młodym mieszkańcom Szczecina dziejów miasta i regionu, zajęcia realizowane w wybranych filiach MBP

Przykładowe tematy realizowane w filiach MBP   propozycje•    Edukacja społeczna i historyczna:
zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami społecznymi, popularyzacja wiedzy z zakresu historii (z uwzględnieniem historii lokalnej)

Przykładowe tematy realizowane w filiach MBP   propozycje


 
•    Edukacja ekologiczno-przyrodnicza:
 zajęcia pogłębiające wiedzę ekologiczną dzieci i młodzieży

Przykładowe tematy realizowane w filiach MBP   propozycje•    Bezpieczeństwo w Internecie:
Internet daje wiele możliwości zdobywania wiedzy, tworzenia treści i współpracy z innymi użytkownikami sieci. Aby jednak w pełni je wykorzystać, trzeba pamiętać o zachowaniu ostrożności. Przedstawione na zajęciach porady pomogą dzieciom bezpieczniej poruszać się w Internecie

Przykładowe tematy realizowane w filiach MBP   propozycje

 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie