Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: SBP Szczecin » Koło nr 3 przy MBP w Szczecinie

SBP

Koło nr 3 przy MBP w Szczecinie

Najbliższe zaplanowane działania Koła:

Rozpoczęcie projektu "Okno na świat" podczas Tygodnia Bibliotek (8-15 maja 2017)
Współorganizacja Odjazdowego Bibliotekarza (20 maja 2017)
Warsztaty podczas Dnia Bibliotekarza MBP (27 maja 2017)
Udział w Wojewódzkim Dniu Bibliotekarza (17 czerwca 2017)
Włączenie się w obchody 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (inauguracja wojewódzka 21 czerwca)
Wyjazd integracyjny (jesień)

Skład Zarządu:

Przewodnicząca: Marta Kostecka mkostecka@mbp.szczecin.pl
Zastępca: Patrycja Erbes perbes@mbp.szczecin.pl
Sekretarz: Ewa Krukowska ekrukowska@mbp.szczecin.pl
Skarbnik: Anna Rutkowska arutkowska@mbp.szczecin.pl
Członkini: Dorota Karolewska-Gacek dkarolewska@mbp.szczecin.pl

Osoby chętne do wstapienia w nasze szeregi prosimy o kontakt z członkiniami Zarządu.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich to organizacja branżowa, która w 2017 roku obchodzi 100-lecie swojego istnienia. Więcej na temat działalności struktur Województwa Zachodniopomorskiego można poczytać na stronie internetowej http://sbpoz.blogspot.com/ i na Facebooku https://www.facebook.com/OZSBP/. Inbformacje o działaniach ogólnopolskich znajdują się na stronie http://www.sbp.pl/.