Biblioteka Miejska w Szczecinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Aktualnie znajdujesz się w dziale: SBP Szczecin » Koło nr 3 przy MBP w Szczecinie

SBP

Koło nr 3 przy MBP w Szczecinie

Ostatnie wydarzenia: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA W 2018 R.

18 grudnia 2018

Pragniemy Państwa poinformować, że Okręg  Zachodniopomorski SBP stał się członkiem Zachodniopomorskiej Federacji PozarządowejPełnomocnikiem reprezentującym OZ SBP w Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej jest Marta Kurzyńska.

Relacja z udziału SBP w Walnym Zebraniu Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej

oprac. Barbara Markowska

13 grudnia 2018 wzięłam udział w Walnym Zebraniu Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej. Spotkanie odbyło się w hotelu Radisson Blu. Trwało ok. 3 godz. Prowadzącym spotkanie był Wojciech Spychała – prezes zarządu  Federacji (Polites Szczecin). Obecni również byli Łukasz Cieśliński  - wiceprezes (Pracownia Pozarządowa Koszalin) oraz Andrzej Smoliński – członek zarządu (Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów Szczecin). OZ SBP  reprezentowały Małgorzata Bartosik – przewodnicząca okręgu zachodniopomorskiego (Książnica Pomorska, Szczecin), Marta Kurzyńska  - sekretarz okręgu (Muzeum Narodowe, Szczecin), Barbara Markowska – przewodnicząca Koła nr 3 (Miejska Biblioteka Publiczna, Szczecin). 

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia działalności poszczególnych organizacji od września do grudnia. SBP jako nowy członek Federacji szerzej opowiedział o swojej działalności. Poznałyśmy działalność następujących organizacji pozarządowych:

Razem Lepiej (Postomino) http://www.razem-lepiej.pl/

Polites (Szczecin) http://www.polites.org.pl/

Fundacja Ludzkie Sprawy (Szczecin) www.ludzkiesprawy.org.pl

Stowarzyszenie Eko-Spol (Szczecin) 

Fundacja Motywacja i Działanie (Międzyzdroje)

Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów (Szczecin) 

Sektor 3 (Szczecin) http://sektor3.szczecin.pl/

Szczecin Expo. Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego http://szczecin-expo.pl

Solidarne Kobiety (Szczecin) http://www.solidarnekobiety.org.pl/

Kamienica 1 – Fundacja na rzecz rozwoju sztuki i promocji zdrowia  http://kamienica1.pl

Pracownia Pozarządowa (Koszalin) http://pracowniapozarzadowa.pl/

Fundacja "Hot-Point" (Szczecin) http://hot-point.pl/fundacja-hot-point/

W trakcie spotkania omówione zostały obszary i wartości finansowania dla organizacji pozarządowych w 2019 oraz  sprawy wewnętrzne Federacji. M.in. zaplanowano spotkanie wyjazdowe, które dobędzie się 7-9 czerwca 2019 roku (miejsce wydarzenia i sposób jego sfinansowania zostaną jeszcze doprecyzowane).

Korzyści wynikające z członkostwa SBP w Federacji:   

- nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi woj. zachodniopomorskiego

- dzielenie się wiedzą

- inspiracja, motywacja

- poznanie nowych źródeł finansowania działań

- sieć kontaktów.    

Uważam za bardzo korzystne przystąpienie okręgu zachodniopomorskiego SBP do Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej, współpraca z organizacjami pozarządowymi będzie procentowała na każdym szczeblu organizacji. Zarówno okręg, oddziały i koła mogą podejmować wspólne z NGO działania i wspierać się na wielu płaszczyznach (ludzie, wiedza, infrastruktura). 

 ____________________________________

Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa

Cele / zadania

Organizacje zmieniają rzeczywistość. Taka zmiana jest realną wartością. Co zrobić, żeby zmiana była jeszcze bardziej znacząca? Żeby nasze działania się nie rozpraszały? Żeby wykorzystać efekt synergii?

Można zawiązać partnerstwo. Wtedy kilka organizacji działać będzie dla jednego celu, ich siła będzie większa, a zakres oddziaływania szerszy. A może być jeszcze lepiej? Jeszcze skuteczniej? Można podejmować działania, które wpływać będą nie tylko na świat organizacji pozarządowych, ale przyczyniać się będą realnie do społecznej zmiany. Można! Dlatego właśnie tworzymy.

Zachodniopomorska Federacja Pozarządowo daje przestrzeń  organizacjom do wspólnego oddziaływania na sposób kształtowania polityk publicznych przez samorządy różnych szczebli  dzięki sile i kompetencji federacji.

Więcej TU: http://federacjapozarzadowa.pl/ 

Bieżące informacje TU: https://www.facebook.com/federacjapozarzadowa/?rc=p 

Finansowanie dla działań organizacji pozarządowych:

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES: 

http://komes.org.pl/kontakt  

Inicjatywa lokalna: 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131146.asp

FaniMani.pl / serwis, który umożliwia wspieranie organizacji społecznych przy okazji zakupów online 

https://fanimani.pl/

Kampania "Taki jak ja" / aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych:

http://takijakja.pl/dla-pracodawcy/

Program Społecznik / Urząd Marszałka Woj. Zach-pom.:

http://www.wws.wzp.pl/aktualnosci/program-spolecznik

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO / Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie

https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=9727 

Fundusze Europejskie NGO 

https://www.facebook.com/FunduszeEuropejskieNGO/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

https://www.wfos.szczecin.pl/component/gmaps/?Itemid=160

Oprac.:  Marta Kurzyńska / materiały ZFP

Centrum Kultury Dialogu [relacja]

Koło nr 3 SBP działające przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie we wrześniu i październiku 2018 zrealizowało projekt Centrum Kultury Dialogu. Projekt powstał w oparciu o zaobserwowane potrzeby społeczne dotyczące umiejętności prowadzenia dyskusji zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej (także wirtualnej). Wzrost zróżnicowania społeczeństwa związany z globalizacją sprawia, że częściej konfrontowane są różne postawy i poglądy. Eskalację agresji werbalnej można zaobserwować w wielu przejawach życia prywatnego i publicznego, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia, statusu społecznego i materialnego, wyznawanej wiary, czy poglądów rozmówców.

Celem projektu było dostarczenie uczestnikom narzędzi służących poprawie komunikacji interpersonalnej, kulturalnej wymianie poglądów, nabyciu umiejętności negocjacyjnych, porozumieniu bez agresji. Projekt powstał po zdiagnozowaniu potrzeby pracy nad poprawą jakości komunikacji interpersonalnej zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej oraz możliwości prowadzenia debat na ważne tematy w atmosferze życzliwości i poszanowania różnorodności. 

Projekt został zrealizowany w całości. Przeprowadzono wszystkie zamierzone działania:

12 września 2018: wykład inauguracyjny "Kultura dialogu, kultura języka" wygłoszony przez prof. Ewę Kołodziejek.

19 września 2018: warsztaty "Powiedz to dobrym słowem" prowadzone przez Dorotę Trynks.

5 października 2018: wykład "Sztuka prowadzenia negocjacji" wygłosiła Lucyna Wojczys.

23 października 2018: debata podsumowująca projekt z udziałem uczestników spotkań i ekspertów.

Wszystkie wydarzenia miały miejsce w ProMediach (Wojska Polskiego 2, Szczecin).

Projekt powstał dzięki wsparciu finansowemu z programu Społecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania wpłyną na poprawę jakości komunikacji interpersonalnej lokalnej społeczności. 

 

Nadzwyczajne walne zebranie koła

Odbyło się 16.10.2018 i w drodze wyborów wyłoniony został nowy skład Zarządu Koła:

Przewodnicząca: Barbara Markowska bmacuga@mbp.szczecin.pl

Sekretarz: Ewa Krukowska ekrukowska@mbp.szczecin.pl

Skarbnik: Anna Rutkowska arutkowska@mbp.szczecin.pl

Członkinie: Roksana Gąsiorowska i Anna Żurkowska

 

 

 

Sztuka konfliktu – warsztaty dla bibliotekarzy

16 czerwca 2018 w siedzibie Dyrekcji Miejskiej Biblioteka Publiczne w Szczecinie odbyło się spotkanie warsztatowe „Sztuka konfliktu” przygotowane i przeprowadzone przez naszą koleżankę, Barbarę Markowską. W warsztatach wzięło udział sześcioro członków Koła nr 3 SBP przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie.

Podczas spotkania zdefiniowane zostało pojęcie konfliktu, który, jak się okazuje, nie zawsze musi być nacechowany pejoratywnie, ponadto przedstawiono jego rodzaje, wskazano główne źródła, a także najczęściej stosowane metody rozwiązywania konfliktowych sytuacji. Każdy z uczestników otrzymał także test, określający indywidualny sposób rozwiązywania konfliktu.

Świetne przygotowanie prowadzącej i aktywny udział całej grupy w dyskusji sprawił, że planowany czas spotkania z półtora godziny wydłużył się do trzech godzin.

Mamy nadzieję, że wkrótce uda się zorganizować kolejne warsztaty, dotyczące interesujących nas zagadnień. Oby były tak owocne jak „Sztuka konfliktu”. 

Dziękujemy, Basiu! 

 

17 czerwca 2018 Odjazdowy Bibliotekarz ma Święcie Cyklicznym

Działania Koła w roku 2017:

Rok 2017 w Kole nr 3 SBP przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie from Marta Kostecka

Współorganizacja Odjazdowego Bibliotekarza (20 maja 2017)

Rozpoczęcie projektu "Okno na świat" podczas Dnia Różnorodności Kulturowej (21 maja 2017)
Warsztaty LOESJE podczas Dnia Bibliotekarza MBP (27 maja 2017)
Okno na Świat: Żydzi (czerwiec 2017)
Okno na Świat: Tatarzy 18, 19 i 21 września 2017
Włączenie się w obchody 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (inauguracja wojewódzka 21 czerwca)
Wyjazd integracyjny: wystawa Fridy Kahlo w Poznaniu (październik 2017)
Okno na Świat: Bliski Wschód 18 i 19 grudnia 2017

Skład Zarządu:

Przewodnicząca: Barbara Markowska bmacuga@mbp.szczecin.pl
Sekretarz: Ewa Krukowska ekrukowska@mbp.szczecin.pl
Skarbnik: Anna Rutkowska arutkowska@mbp.szczecin.pl
Członkinie: Roksana Gąsiorowska i Anna Żurkowska

Osoby chętne do wstapienia w nasze szeregi prosimy o kontakt z członkiniami Zarządu.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich to organizacja branżowa, która w 2017 roku obchodzi 100-lecie swojego istnienia. Więcej na temat działalności struktur Województwa Zachodniopomorskiego można poczytać na stronie internetowej http://sbpoz.blogspot.com/ i na Facebooku https://www.facebook.com/OZSBP/. Inbformacje o działaniach ogólnopolskich znajdują się na stronie http://www.sbp.pl/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Akceptuję Regulamin MBP Szczecin
- Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przetwarzania danych osobowych Pouczenie